Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus

Neurologisten potilaiden (mm. AVH, aivovammat, MS-tauti, aivokasvaimet) neuropsykologista yksilö- ja ryhmäkuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan

Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisessa tutkimuksessa

Aloitteen neuropsykologiseen kuntoutukseen tekee yleensä tutkimuksen tehnyt neuropsykologi ja / tai hoitava lääkäri. Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toiminta- ja työkykyä, kohentamaan elämänlaatua ja auttamaan vaikeuksiin sopeutumista. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn, tunne-elämän tai käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksiin, muistamisen vaikeuksiin, toimintojen suunnittelun ja ongelmanratkaisukyvyn vaikeuksiin, näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksiin, puheen ja kielellisten toimintojen vaikeuksiin, käyttäytymisen ja tunnesäätelyn haasteisiin tai sairastumisen aiheuttaman elämäntilanteen muutokseen sopeutumiseen. 

Yhteystiedot

Erikoispsykologi:
Erikoispsykologi: +358 44 7195646

Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisessa tutkimuksessa. Aloitteen neuropsykologiseen kuntoutukseen tekee yleensä tutkimuksen tehnyt neuropsykologi ja / tai hoitava lääkäri.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn, tunne-elämän tai käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksiin, muistamisen vaikeuksiin, toimintojen suunnittelun ja ongelmanratkaisukyvyn vaikeuksiin, näönvaraisen hahmottamisen vaikeuksiin, puheen ja kielellisten toimintojen vaikeuksiin, käyttäytymisen ja tunnesäätelyn haasteisiin tai sairastumisen aiheuttaman elämäntilanteen muutokseen sopeutumiseen. Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toiminta- ja työkykyä, kohentamaan elämänlaatua ja auttamaan vaikeuksiin sopeutumista.