Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Toisinaan lapsiperheissä voi olla tilanteita, jolloin vanhemman tai vanhempien jaksaminen on koetuksella. Jos lähipiiristä ei löydy sukulaisia tai ystäviä avuksi, voidaan perheen tueksi järjestää tukihenkilö tai tukiperhe.

Sosiaalipalveluna voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle tukihenkilö tai -perhe.

Tukihenkilö

Tukihenkilö helpottaa perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen tai lasten kanssa, viemällä lasta harrasteisiin, innostamalla ja tukemalla esimerkiksi koulunkäynnissä tai itsenäiseen elämään siirtymisessä. Yhteydenpidon säännöllisyys ja kesto määrittyvät tuettavan tarpeiden perusteella.

Tukiperhe

Lapsi osallistuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi viikonloppuisin. Tukiperhepalvelua toteutetaan omatyöntekijän laatiman tukiperhesuunnitelman mukaisesti 1-3 vuorokautta kuukaudessa. Lisävuorokausien tarve arvioidaan erikseen ajankohtaisesti. Tukiperheet- ja henkilöt ovat Päijät-Soten kouluttamia perheitä ja aikuisia, jotka tuottavat palvelua sopimuksella korvausta vastaan.

Miten palvelua voi hakea?

Palveluun ohjaudutaan perheelle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Voit ottaa yhteyttä Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontaan tai jättää sähköisen yhteydenoton sosiaalihuoltoon. Voit myös hakea tukihenkilöä tai tukiperhetoimintaa Lapsiperheiden palvelujen hakemuksella.