Neurologian osasto 23–24

Neurologian osastolla 23–24 tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa äkillisesti sairastuneita, erikoissairaanhoitoon kuuluvia neurologisia potilaita ja osastotason tutkimusta ja seurantaa vaativia elektiivisia potilaita.

Hoito osastolla

Osastolla on 27 sairaansijaa, joista kuusi on aivohalvausyksikössä. Lisäksi osastolla on 3 eristyshuonetta. Osastolla työskentelee pääsääntöisesti kolme lääkäriä, 21 sairaanhoitajaa ja viisi perushoitajaa. Neurologi käy osastolla myös lauantaisin ja sunnuntaisin.

Aivohalvauspotilaiden kuntoutustarpeen arviointi käynnistetään osastolla ja jatkokuntoutusohjeet laaditaan moniammatillisesti kuntoutuspalaverissa (lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, psykologi).

Erikoissairaanhoitotutkimusten ja akuuttivaiheen hoidon jälkeen pitempää sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat siirtyvät hoidonporrastuksen mukaisesti jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon.

Aivohalvausyksikkö

Aivohalvausyksikkö eli stroke unit on erikoistunut hoitamaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita potilaita sairauden akuuttivaiheessa. Kuusipaikkaisen yksikön tehtävänä on sairauden alkuvaiheen diagnostiikka ja hoito, komplikaatioiden ja uusiutumisen ehkäisy sekä kuntoutuksen aloittaminen. Myös liuotushoitojen jälkiseuranta tapahtuu yksikössämme.

Hoito on luonteeltaan kuntouttavaa akuuttihoitoa ja työskentely moniammatillista yhteistyötä. Koko henkilökunta ohjaa potilasta yhtenäisin periaattein. Yksikössä työskentelevät neurologi, erikoistuva lääkäri ja seitsemän sairaanhoitajaa. Kuntoutusryhmään kuuluvat hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja ja neuropsykologi.

Aivohalvauksen akuutin vaiheen hoito vaikuttaa pitkäaikaiseen ennusteeseen. Tutkimukset ovat osoittaneet hoidon keskittämisen aivohalvausyksiköihin vähentävän aivohalvauspotilaiden kuolleisuutta ja laitoshoitoon joutumista jopa 30 %. Vaikeimmin halvaantuneet hyötyvät aivohalvausyksikön hoidosta eniten, eikä hyöty kohdistu pelkästään nuoriin aikuisiin, vaan myös iäkkäät, yli 75-vuotiaat, hyötyvät hoidosta.

Liotushoitopotilaiden lisäksi hoito aivohalvausyksikössä hyödyttää myös muita aivohalvaukseen sairastuneita potilaita. Aivoinfarktin ja aivoverenvuodon alkuvaiheeseen liittyy usein sydän- ja verenkiertoelimistön ongelmia, kuten sydämen rytmihäiriöt, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, neste- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt sekä syvät laskimotukokset, joita voidaan ehkäistä tehokkaasti, tunnistaa ja hoitaa nopeasti aivohalvausyksikössä.

Aivohalvausyksikössä hoidetaan myös muita jatkuvaa intensiivistä seurantaa tarvitsevia neurologisia potilaita, kuten parapareesi-, enkefaliitti- tai epilepsiapotilaita. 

Hengityshalvausyksikkö

Hengityshalvausyksikössä hoidetaan potilaita, joille on tehty hengityshalvauspäätös. Hengityshalvauspäätös on mahdollinen, jos potilas on hengityskoneessa yli 14 tuntia vuorokaudessa. Hengityshalvauspotilaiden hoito järjestetään pääasiallisesti kotiin tai mahdollisesti laitokseen oman hoitoringin turvin. Hoitopaikka suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa.

Yksikön toiminnasta voi tiedustella osastonhoitajalta.

Tietoa koronaviruksesta neurologian klinikan potilaille

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Puhelin:
Puhelin: +358 3 8192123
Aivohalvausyksikkö:
Aivohalvausyksikkö: +358 3 8192038
Hengityshalvausyksikkö:
Hengityshalvausyksikkö: +358 44 7195311

Puheluita ei oteta vastaan klo 07.00–10.00.

Neurologian osastolla 23–24 tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa äkillisesti sairastuneita, erikoissairaanhoitoon kuuluvia neurologisia potilaita ja osastotason tutkimusta ja seurantaa vaativia elektiivisia potilaita.

Palvelupiste · Lahti
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Keskussairaalan päärakennuksen 2. kerros
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Keskussairaalan päärakennuksen 2. kerros

Neurologian osastolla 23–24 tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa äkillisesti sairastuneita, erikoissairaanhoitoon kuuluvia neurologisia potilaita ja osastotason tutkimusta ja seurantaa vaativia elektiivisia potilaita.