Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan muistisairauksia ja muita geriatrisia oireyhtymiä

Tavoitteena varhaisdiagnostiikka ja oikein kohdistettu hoito

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa sijaitsevan Geriatrian poliklinikan toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä heidän hyvinvointiaan ja tukea heidän mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa. Toiminnan tavoitteena on muistisairauksien ja muiden geriatristen oireyhtymien varhaisdiagnostiikka ja oikein kohdennettu hoito sekä asianmukainen omaisinformaatio.

Geriatrian poliklinikalla toimivat muistipoliklinikka ja ikäihmisten poliklinikka. Polikliinisten yksilövastaanottojen, kotikäyntien sekä puhelin-, kuvapuhelin ja kirjekontaktien lisäksi yksikkö järjestää ryhmämuotoisia ensitietopäiviä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Tutustu ensitietomateriaaleihin

Muistiklinikalla on  toimipisteet myös  sote-keskuksissa

Muistipoliklinikalla on Lahden Jalmarissa toimivan poliklinikan lisäksi vastaavaa yksikön järjestämää muistipoliklinikkatoimintaa Itäisellä geriatrian poliklinikalla Nastolassa, Läntisellä geriatrian poliklinikalla Hollolassa, Eteläisellä geriatrian poliklinikalla Orimattilassa sekä Pohjoisilla geriatrian poliklinikoilla Hartolassa, Asikkalassa ja Heinolassa. Nämä yksiköt palvelevat myös lähellään olevia Päijät-Soten muita kuntia tarjoten lähipalveluna muistihoitajien vastaanottopäiviä Iitin, Padasjoen ja Kärkölän toimipisteissä.

Tutkimuksiin ja hoitoon hakeutuminen

Muistipulmissa otetaan yhteyttä omaan sote-keskukseen, josta varataan sairaanhoitajan aika tarkempien tutkimusten tarpeen arviointia varten. Kotihoidon piirissä oleville arvioinnin tekee kotihoito.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Kanslia:
Kanslia: +358 44 4163070
Osoite:
Tarjantie 78, 15950 Lahti
Osoite: Tarjantie 78, 15950 Lahti
Kanslian soittoaika
ma 08:00 - 10:00
ti 08:00 - 10:00
ke 08:00 - 10:00
to 08:00 - 10:00
pe 08:00 - 10:00

Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa sijaitsevan geriatrian poliklinikan toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä heidän hyvinvointiaan ja tukea heidän mahdollisimman itsenäistä pärjäämistään kotona tai palveluasumisessa. Toiminnan tavoitteena on muistisairauksien ja muiden geriatristen oireyhtymien varhaisdiagnostiikka ja oikein kohdennettu hoito sekä asianmukainen omaisinformaatio.

Geriatrian poliklinikalla toimivat muistipoliklinikka ja ikäihmisten poliklinikka. Lisäksi yksikkö järjestää ryhmämuotoisia ensitietopäiviä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.