Vanhemmat lastentautien osastolla 13

Täältä löydät käytännön tietoa vanhemmille.

Ruokailu, pysäköinti ja sairaalamaksut

Vauvan hoitoon osallistuvat vanhemmat voivat päiväaikaan ruokailla henkilökunnan ruokasalissa. Äidit saavat hoitohenkilökunnalta päivittäin lipukkeen, jolla saavat ilmaisen luonaan. Perhehuoneessa on jääkaappi, jonne vanhemmat voivat tuoda omia eväitä. Lisäksi sairaalan kanttiini palvelee asiakkaita päivittäin. Vanhemmat ovat oikeutettuja pysäköinnin vapaakorttiin, mikäli vauvanne hoito kestää yli 5 vuorokautta. Tarkemmat ohjeet vapaakortista sekä pysäköinnistä saatte hoitajilta sekä osaston ilmoitustaululta.

Sairaalamaksu peritään äidin lisäksi myös vauvasta. Hoitopäivämaksu on sama kuin sairaalan muilla osastoilla. Vauvalta maksu on enintään 7 vuorokaudelta kalenterivuodessa. Myös lapsesta, joka on äidin luona vierihoidossa, mutta tarvitsee esimerkiksi antibioottihoitoa, menee normaali hoitopäivämaksu (7 vuorokaudelta/kalenterivuosi).

Keskusteluapua ja tukea saatavilla

On luonnollista, että erossaolo vauvasta herättää vanhemmissa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Niistä on hyvä keskustella jonkun kanssa. Toivomme, että voisitte avoimesti kertoa mieltä askarruttavista asioista henkilökunnalle. Osaston henkilökunnan lisäksi keskusteluapua on mahdollista saada psykiatriselta sairaanhoitajalta, psykologilta tai sairaalapastorilta.

Vanhemmat vahvasti mukana – Lahden malli

Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) on osastollamme käytössä oleva toimintamalli, joka edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden tehohoidossa. Olemme kouluttaneet koko henkilökuntamme täällä Päijät-Hämeen keskussairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutusmallilla.  Malli perustuu oletukseen, että vastasyntyneelle vauvalle vanhempien tarjoama läheisyys ja hoiva sekä orastava suhde heihin ovat elintärkeitä. Ne muodostavat vauvan kannalta keskeisen ja korvaamattoman kasvu- ja kehitysympäristön. Olemalla vauvansa lähellä ja osallistumalla hänen hoivaamisensa vanhemmat voivat siis tukea oman vauvansa kehitystä myös vauvan sairaalahoidon aikana.

Vanhemmilla on usein myös luontainen tarve hoivata ja suojella vastasyntynyttä vauvaansa olemalla lähellä häntä ja opettelemalla tuntemaan hänet. Näin ollen eroon joutuminen vastasyntyneestä voi aiheuttaa stressiä ja pahaa oloa myös vanhemmille. Vanhempien rajoittamaton oikeus osallistua vauvansa hoitoon sairaalassa tukee myös heidän omaa hyvinvointiaan ja sen kautta suhdetta vauvaan.

Tällä Turun yliopistollisessa sairaalassa (TYKS) kehitetyllä mallilla pyritään vaikuttamaan vastasyntyneiden tehohoidon henkilökunnan tapaan tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä työskennellä yhteystyössä vanhempien kanssa.

Palautteenne on tärkeää

Palautteenne osaston toiminnasta on ensiarvoisen tärkeää kehittääksemme toimintaamme. Siksi toivomme, että hoitojakson päätteeksi vastaatte palautekyselyyn. Palautetta voi antaa osastolta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti tästä. Osastojakson aikana osastonhoitajamme keskustelee myös mielellään kanssanne teitä askarruttavista kysymyksistä.