Työikäisten palvelut

Työikäisten sosiaalipalveluilla edistetään asiakkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Työikäisten palvelut tarjoaa sosiaalipalveluja 18–64-vuotiaille, joiden luona ei asu alle 18-vuotiaita lapsia. Jos sinulla tai läheiselläsi on esimerkiksi vaikeuksia selvitä jokapäiväisestä arjesta tai on vaikeuksia päästä elämässä eteenpäin pitkittyneen työttömyyden vuoksi, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polkuun tai jättää sähköisen yhteydenottopyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi.

Tietoa työikäisten palvelujen ja toimeentulotuen saatavuudesta Päijät-Sotessa löydät täältä.

Sosiaalipalveluihin hakeutuminen