Aikuisille

Aikuisille suunnattujen sosiaali- ja työelämäpalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.