Lapsen hoitoon osallistuvat tahot

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla lasta hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Käytössä on koko sairaalan erityisosaaminen.

Hoitoa moniammatillisessa yhteistyössä

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla työskentelee sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja lääkäreitä. Osaston henkilöstön lisäksi vauvanne hoitoon osallistuu tarpeen mukaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, sairaalapappi ja pikkulapsitiimi. Myös neuvolayhteistyö aloitetaan jo osastolta käsin.

Vanhemmat vahvasti mukana – Lahden malli

Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) on osastollamme käytössä oleva toimintamalli, joka edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden tehohoidossa. Olemme kouluttaneet koko henkilökuntamme täällä Päijät-Hämeen keskussairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutusmallilla.  Malli perustuu oletukseen, että vastasyntyneelle vauvalle vanhempien tarjoama läheisyys ja hoiva sekä orastava suhde heihin ovat elintärkeitä. Ne muodostavat vauvan kannalta keskeisen ja korvaamattoman kasvu- ja kehitysympäristön. Olemalla vauvansa lähellä ja osallistumalla hänen hoivaamisensa vanhemmat voivat siis tukea oman vauvansa kehitystä myös vauvan sairaalahoidon aikana.

Vanhemmilla on usein myös luontainen tarve hoivata ja suojella vastasyntynyttä vauvaansa olemalla lähellä häntä ja opettelemalla tuntemaan hänet. Näin ollen eroon joutuminen vastasyntyneestä voi aiheuttaa stressiä ja pahaa oloa myös vanhemmille. Vanhempien rajoittamaton oikeus osallistua vauvansa hoitoon sairaalassa tukee myös heidän omaa hyvinvointiaan ja sen kautta suhdetta vauvaan.

Tällä Turun yliopistollisessa sairaalassa (TYKS) kehitetyllä mallilla pyritään vaikuttamaan vastasyntyneiden tehohoidon henkilökunnan tapaan tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä työskennellä yhteystyössä vanhempien kanssa.

Opiskelijat

Osaston hoitotyöhön osallistuu sairaanhoidon harjoittelijoita (sairaanhoitaja AMK). Harjoittelijoilla on nimetyt ohjaajat ja he työskentelevät ohjauksen alaisena. Harjoittelijat ovat vaitiolovelvollisia muun henkilöstön tapaan. Työssäoppimiseen liittyen harjoittelijat ovat mukana päivittäisessä hoitotyössä osaston toimintakäytänteiden mukaisesti. Jokaiselta perheeltä pyydetään suostumus harjoittelijan osallistumisesta vauvan hoitoon.

Tietojen antaminen

Henkilökuntamme on vaitiolovelvollinen, jonka vuoksi vauvan voinnista voidaan antaa tietoja vain lapsen huoltajille ellei perheen kanssa ole erikseen sovittu toisin. Huoltaja voi keskustella lääkärin kanssa osaston kierrolla tai erikseen sovittuna aikana joko osastolla tai puhelimitse. Voitte tiedustella vauvanne vointia kaikkina vuorokauden aikoina.