Lapsen hoitoon osallistuvat tahot

Lastentautien osastolla 13 lasta hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Käytössä on koko sairaalan erityisosaaminen.

Hoitoa moniammatillisessa yhteistyössä

Lastentautien osastolla 13 työskentelee sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja lääkäreitä. Osaston henkilöstön lisäksi lapsenne hoitoon osallistuu tarpeen mukaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, sairaalapappi ja pikkulapsitiimi. Myös neuvolayhteistyö aloitetaan jo osastolta käsin.

Opiskelijat

Osastolla on sairaanhoidon harjoittelijoita (sairaanhoitaja AMK). Lähihoitajaharjoittelijoita osastolla ei ole. Harjoittelijoilla on nimetyt ohjaajat ja he työskentelevät ohjauksen alaisena. Harjoittelijat ovat vaitiolovelvollisia muun henkilöstön tapaan. Työssäoppimiseen liittyen harjoittelijat ovat mukana päivittäisessä hoitotyössä osaston toimintakäytänteiden mukaisesti.

Tietojen antaminen

Koska henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, lapsen voinnista annetaan tietoja vain lapsen huoltajille. Huoltaja voi keskustella lääkärin kanssa osaston kierrolla tai erikseen sovittuna aikana joko osastolla tai puhelimitse.