Ulkomaalaisten maksut

Välttämätön hoito

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ETA-valtioissa tai Sveitsissä asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC, European Health Insurance Card) tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella, jonka perusteella he voivat saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat.

  • Jos EHIC-korttia ei ole, Pohjoismaissa asuvat voivat todistaa hoito-oikeutensa passilla tai virallisella henkilötodistuksella.
  • Iso-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tuleva asiakas voi osoittaa oikeutensa hoitoon Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin myöntämillä hoito-oikeuskorteilla (6 kpl), joista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoito-oikeuden osoittaminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin korteilla.
  • Australiassa asuvat voivat todistaa hoito-oikeutensa passilla, jossa on määräaikaan sitomaton asumisoikeus Australiassa tai Medicare-kortilla.
  • Kanadan ja Quebecin osavaltion asukkaat voivat todistaa hoito-oikeutensa Kelasta saatavalla QTodistuksella. Tämä ei kuitenkaan koske matkailijoita tai eläkeläisiä.

Jos henkilö ei esitä yllä mainittua korttia tai todistusta, henkilöllä ei ole oikeutta saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat saavat.

Ei-välttämätön hoito

EU/ETA-maissa tai Sveitsissä asuvien ei-kiireelliseen hoitoon hakeutujien tulee esittää ennakkolupa (E112- tai S2-lomake) ja passi tai heiltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Muista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa tai jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

Jos ulkomaalaiselle sattuu Suomessa liikenne- tai työtapaturma, voimme lähettää asiakas- ja kuntaosuuslaskun suomalaiseen vakuutusyhtiöön. Liikennevahingoissa tarvitsemme syyllisen osapuolen rekisterinumeron, vakuutusyhtiön ja vahinkopäivän. Työtapaturmissa tarvitsemme tiedon työnantajasta, vakuutusyhtiöstä ja vahinkopäivän.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta.