Beige, keltainen ja vihreä asiakirjakansioBeige, keltainen ja vihreä asiakirjakansio

IKINÄ -kaatumisten ehkäisyn koulutusmateriaalit (PHKS)

Päijät-Hämeen keskussairaalan henkilöstölle suunnattuja koulutusmateriaaleja.