Asumiskokeilu

Asumiskokeilussa ja -harjoittelussa vammaisen henkilön on mahdollista harjoitella ohjatusti asumisen taitoja turvallisessa ympäristössä.

Asumiskokeilussa on mahdollista harjoitella asumisen taitoja ohjatusti yksilöllisesti sovitun ajan. Jakson pituus ja sisältö määräytyvät aina tarpeen mukaan. Asumiskokeilu ja -harjoittelu alkaa aina arvioinnilla, jossa tarkastellaan asiakkaan asumiseen liittyviä tuen tarpeita. Arvion perusteella voidaan päättää tulevan palvelun sisällöstä. Asumiskokeilun ja -harjoittelun tavoitteena on, että henkilölle löytyy asumiskokeilun ja -harjoittelun jälkeen hänelle sopiva asumisen tuki.

Asumiskokeilun ja -harjoittelun aikana asiakkaan kanssa tehdään tuetusti asumiseen liittyviä asioita, kuten siivousta, ruuan laittoa ja kaupassa käyntiä. Asumiskokeilu tapahtuu asumisyksikössä