Läheisen kuoleman jälkeen

Vainajan luona vierailu ja saattohetki

Omaiset voivat sopia vainajan luona vierailusta ja vainajan luovutuksesta obduktion henkilökunnan kanssa.

Vainajalle voidaan järjestää myös saattohetki keskussairaalan kappelissa. Jos haluatte saattohetkeä, ottakaa yhteyttä hautaustoimistoon, joka puolestaan sopii ajan sairaalapastorin ja obduktio-osaston henkilökunnan kanssa.