Ennen vastaanottoa ja toimenpidettä

Tärkeitä asioita huomioida ennen silmäklinikan vastaanotto- tai toimenpideaikaa ovat esitietolomakkeen täyttäminen ja tietyt lääkeasiat.

Täytä esitietolomake valmiiksi

Täytä esitietolomake ennen vastaanottoasi ja tuo se mukanasi sairaalaan. Hyvin täytetty lomake helpottaa hoitosi suunnittelua. Se on myös edellytys toimenpideajalle.

Esitietolomakkeessa kysytään esimerkiksi henkilötiedot sekä aiemmat leikkaukset ja toimenpiteet. Erityisen tärkeää on mainita mahdolliset sairaudet, lääkitykset ja allergiat.

Myös aiemmat silmiin liittyvät terveystiedot ja ajankohtaiset silmälääkereseptit on hyvä pitää mukana.

Suostumus potilastietojen käyttöön

Jos haluat lähettävän silmälääkärin saavan tietoa silmäklinikalla tehdyistä toimenpiteistä, sinun pitää täyttää suostumuslomake potilastietojen käyttöön. Ota täytetty ja allekirjoitettu lomake mukaan vastaanotolle.

Jos käytät Marevan-lääkettä

Jos käytät Marevan-lääkettä, INR-arvon on oltava alle 3 ennen toimenpidettä ja sen mittauksesta ei saa olla pidempää aikaa kuin viikko. Leikkausta varten käy terveyskeskuksessa INR-kokeessa noin viikkoa ennen toimenpidettä.

Tuo vastaanotolle myös lääkemääräykset ja luettelo kaikista muista säännöllisesti käyttämistäsi lääkkeistä.