Aikuisten toimintaterapia sairaalassa

Toimintaterapeutteja työskentelee osastoilla ja poliklinikoilla keskussairaalassa ja Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa.

Toimintaterapeutit auttavat eri erikoisalojen potilaita edistämään ja ylläpitämään toimintakykyään

Keskussairaalassa toimintaterapeutteja työskentelee neurologian vuodeosastolla, aivohalvausyksikössä, neurologian poliklinikalla, aikuisten reumapoliklinikalla, kirurgian osastoilla ja poliklinikalla sekä sisätautien osastoilla osana moniammatillista tiimiä. Toimintaterapeutteja työskentelee myös Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalassa. Osastolla ja poliklinikalla toimintaterapeutti arvioi suoriutumistasi arkipäivän toiminnoissa, haastattelee sinua ja tarvittaessa läheisiäsi elämäntilanteestasi ja tavoitteistasi, havainnoi toimintaasi käytännön tilanteissa ja arvioi toimintakykyäsi testein.

Arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti voi antaa sinulle arkipäivän toimintoja helpottavia apuvälineitä, tukikauluksia ja ortooseja, sekä ohjata ja seurata niiden käyttöä. Toimintaterapeutin kanssa mietite yhdessä arkipäivän toimintoja ja työskentelyäsi helpottavia ergonomisia ratkaisuja ja sinulle sopivia toimintakykyäsi ylläpitäviä ja edistäviä harjoituksia, joita voit tehdä jo osastolla ollessasi.

Toimintaterapeutteja työskentelee myös tehostetun valvonnan osastolla ja teho-osastolla. Siellä toimintaterapian tavoitteena on ehkäistä virheasentoja, jotka voinnin kohentuessa voisivat rajoittaa kuntoutumista ja toimintakykyä.

Toimintaterapia voi jatkua perusterveydenhuollon puolella. Jatkotoimenpiteiden tarve arvioidaan yksilöllisesti ja tarvittaessa sinulle laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa