Glaukoomaleikkaus

Silmänpaine- eli glaukoomaleikkauksen on nimensä mukaisesti silmänpainetta alentava leikkaus. Leikkausta suositellaan, kun glaukooma etenee silmässä maksimaalisesta lääkehoidosta huolimatta.

Mikä on silmänpaine- eli glaukoomaleikkaus

Silmänpaine- eli glaukoomaleikkauksessa silmänpainetta alennetaan tekemällä kirurgisesti silmän rakenteisiin uusi ulosvirtauskanava silmän sisäiselle kammionesteelle. Leikkaava lääkäri valitsee jokaisen potilaan kohdalla parhaiten soveltuvan leikkaustekniikan yksilöllisesti.

Glaukooma suntti-implantti eli ns. salaojaputkileikkaus alentaa silmänpainetta. Leikkauksessa silmään asennetaan suntti-implanttiputki.

Milloin leikkaukseen

Leikkausta suositellaan silloin, kun glaukooma etenee silmässä glaukooman maksimaalisesta lääkehoidosta huolimatta ja silmään on tehty silmän kammiokulman laserkäsittely, jos se on ollut mahdollista. 

Leikkaus on erityisen suositeltava silloin kun

  • silmään on sattunut aiemmin jokin vamma (traumaglaukooma)
  • kyseessä on synnynnäinen tai nuoruusiän glaukooma
  • silmänpaine on noussut pitkittyneen värikalvontulehduksen eli iriitin (uveiitin) aiheuttamana
  • silmässä on todettu uusia suonia eli neovaskularisaatiota esim. diabeteksen tai silmänpohjan verenkiertohäiriön tai -tukoksen pohjalta
  • silmässä on kaihileikkauksen jälkitilana mykiön puutos (aphakia) tai tekomykiö

Mikään glaukooman kirurginen hoito ei paranna glaukooman jo aiheuttamia vaurioita. Leikkaushoidolla pyritään estämään uusien vaurioiden syntyminen ja taudin eteneminen. 

Silmäklinikassa tehdään vuosittain noin 60 suntti-implanttileikkausta. Määrä on noin puolet koko Suomessa tehtävistä vastaavista leikkauksista. Noin 70 % potilaista tulee ulkokunnista eli oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

 

 

Silmäklinikan henkilöstä ryhmäkuvassa.

 

Miten leikkaus tapahtuu

Leikkaus tehdään pääsääntöisesti aina paikallispuudutuksessa. Kotiin pääsee seuraavana päivänä leikkauksesta.

Nukutuksessa leikataan

  • lapsipotilaat
  • potilaat, jotka eivät pysty olemaan paikallaan leikkauksen aikana
  • puudutusaineallergiset
  • potilaat, joita ei voida jostain muusta syystä puuduttaa

Leikkauksessa silmään asetetaan silikonimuovista tehty putki, jonka halkaisija on alle 1 mm. Putki viedään silmän sisään etukammioon n. 2 mm:n matkan. Etukammiossa oleva neste johdetaan putkea myöten silmän pintakalvon eli sidekalvon alle tulevaan suntti-implantin levyyn, johon putken toinen pää päättyy. Implantin levyn halkaisija on n. 14 mm, ja siinä on reunat. Kyseessä on kuin pieni pesuvati, johon johdetaan putkea myöten nestettä silmän etukammiosta ja näin silmänpaine saadaan laskemaan. Suntti-implantin levy sijoitetaan silmän taakse, eikä se näy päällepäin.

Putkea ei voi jättää auki heti implantin asennusleikkauksessa, koska muutoin silmänpaine laskee liian alas. Siksi putki suljetaan sen ympärille laitettavalla ompeleella. Ommel on itsestään sulavaa lankaa. Putki aukeaa noin 2–6 viikkoa, useimmilla 2–3 viikkoa leikkauksesta.

Noiden viikkojen aikana implantin levyn, niin sanotun pesuvadin, ympärille muodostuu arpikudoksesta ”katto”. Kammioneste suodattuu ”arpikudoskaton” läpi verenkiertoon ja imuteihin.

Putken aukeaminen ei yleensä aiheuta tuntemuksia. Ainoa oire voi olla näön ohimenevä heikentyminen, jos silmänpaine laskee alkujaan kovin korkealta äkillisesti alas. Näkö korjautuu nopeammin, kun silmänpainelääkkeet jätetään tauolle leikatusta silmästä.

Arpikudosta muodostuu 2–16 viikon aikana leikkauksen jälkeen. Tällöin silmänpaine voi vaihdella normaalin ja korkean välillä. Koska silmänpaine voi tasoittua vasta 3–4 kuukauden päästä leikkauksesta, on tärkeätä, että silmänpainetta kontrolloidaan säännöllisesti ja tarvittaessa silmänpainelääkitystä muutetaan tilanteeseen sopivaksi.

Suntti-implanttileikkauksen onnistuminen

Leikkauksen ensisijainen tavoite on saada vaarallisen korkea silmänpaine hallintaan yhdessä silmänpainelääkkeiden kanssa. Joidenkin potilaiden silmänpainelääkitystä voidaan keventää ja jotkut pärjäävät seurannassa, jopa ilman lääkitystä lyhyempiä tai pidempiä aikoja.

Leikatuista potilaista ensimmäisenä vuotena n. 10 %:lla silmänpaine nousee takaisin leikkausta edeltäviin lukemiin, eli leikkaus on tulkittavissa epäonnistuneeksi. Kolmen vuoden seurannassa vastaava luku on n. 20 %.

Leikkauksen onnistumiseen vaikuttaa ennen kaikkea glaukooman tyyppi. Ennuste on paras iriitin eli uveiitin aiheuttamassa glaukoomassa. Lisäksi silmään tehdyt aiemmat silmänsisäiset leikkaukset laskevat suntti-implanttileikkauksen onnistumista.