Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmiin haetaan apua ensisijaisesti omasta sote-keskuksesta. Hoitoon hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voidaan ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. Sote-keskuksesta saa tarvittaessa ohjauksen perusterveydenhuollon psykiatrisille- tai päihdesairaanhoitajille tai lähetteen erikoissairaanhoitoon.