Ikääntyneiden perhehoito

Päijät-Soten ikääntyneiden perhehoidossa henkilö tai perhe hoitaa ikääntynyttä kotonaan. Perhehoitoon voi päästä esimerkiksi omaishoitajan vapaiden aikana. Perhehoidon kesto voi olla osavuorokautista tai ympärivuorokautista.

Ikääntyneelle perhehoito on yksilöllinen ja pehmeä vaihtoehto

Ikääntyneiden perhehoidossa ikääntynyt asuu perhehoitajan kotona. Joissain Päijät-Hämeen kunnissa on kiertävä perhehoitaja, joka vie palvelun ikääntyneen kotiin. Ikääntyneen kannalta perhehoito on yksilöllinen ja pehmeä vaihtoehto. Sama tuttu ihminen tai koko perhe ottaa ikääntyneen mukaan osaksi omaa arkeaan ja huolehtii hänestä tarpeen mukaan.

Tukea silloin, kun kotiin vietävät palvelut eivät riitä

Perhehoito on tarkoitettu ikääntyneelle, joka ei tule toimeen omassa kodissaan runsaista tukipalveluista huolimatta. Tarve voi olla pitkä- tai lyhytaikainen. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan myöntää omaishoitajan vapaiden ajaksi osavuorokautisesti tai ympärivuorokautisesti. Omaishoidon tuen asiakasohjaaja tekee tällöin toimeksiantoantosopimuksen perhehoitajan kanssa. Lyhytaikaista perhehoitoa voi saada myös sairaalasta kotiutuessa tai kriisitilanteissa. 

Perhehoito soveltuu ikääntyneelle, jolle yhden henkilön fyysinen apu riittää ja joka ei tarvitse jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa. Ikääntyneen ja hänen läheisensä tulee kyetä sitoutumaan hoitoon. Hyvät unenlahjat ovat ehdoton edellytys, sillä jaksaakseen hoitaa ikääntynyttä perhehoitajan täytyy saada nukkua yöllä. 

Lisätietoa ikäihmisten perhehoidosta saat Perhehoitajien liiton verkkosivuilta 

Kenelle ja millä ehdoin

Pitkä- tai lyhytaikaista hoitoa ikääntyneelle, joka ei tule toimeen omassa kodissaan tukipalveluista huolimatta. Säännöllistä yöaikaista apua tarvitseva ei sovellu perhehoitoon. Perhehoito on maksullinen palvelu. Maksuista lisätietoa löydät ikääntyneiden perhehoidon sääntökirjasta. 

Toimi näin

Perhehoitoon voi hakeutua ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta, jossa tehdään palvelutarpeen arviointi.