Ikääntyneiden perhehoito

Päijät-Soten ikääntyneiden perhehoidossa henkilö tai perhe hoitaa ikääntynyttä kotonaan. Perhehoitoon voi päästä esimerkiksi omaishoitajan vapaiden aikana. Perhehoidon kesto voi olla osavuorokautista tai ympärivuorokautista.

Ikääntyneelle perhehoito on yksilöllinen ja pehmeä vaihtoehto

Ikääntyneiden perhehoidossa ikääntynyt asuu perhehoitajan kotona. Joissain Päijät-Hämeen kunnissa on kiertävä perhehoitaja, joka vie palvelun ikääntyneen kotiin. Ikääntyneen kannalta perhehoito on yksilöllinen ja pehmeä vaihtoehto. Sama tuttu ihminen tai koko perhe ottaa ikääntyneen mukaan osaksi omaa arkeaan ja huolehtii hänestä tarpeen mukaan.

Tukea silloin, kun kotiin vietävät palvelut eivät riitä

Perhehoito on tarkoitettu ikääntyneelle, joka ei tule toimeen omassa kodissaan runsaista tukipalveluista huolimatta. Tarve voi olla pitkä- tai lyhytaikainen. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan myöntää omaishoitajan vapaiden ajaksi osavuorokautisesti tai ympärivuorokautisesti. Omaishoidon tuen asiakasohjaaja tekee tällöin toimeksiantoantosopimuksen perhehoitajan kanssa. Lyhytaikaista perhehoitoa voi saada myös sairaalasta kotiutuessa tai kriisitilanteissa. 

Perhehoito soveltuu ikääntyneelle, jolle yhden henkilön fyysinen apu riittää ja joka ei tarvitse jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa. Ikääntyneen ja hänen läheisensä tulee kyetä sitoutumaan hoitoon. Hyvät unenlahjat ovat ehdoton edellytys, sillä jaksaakseen hoitaa ikääntynyttä perhehoitajan täytyy saada nukkua yöllä. 

Lisätietoa ikäihmisten perhehoidosta saat Perhehoitajien liiton verkkosivuilta 

Kenelle ja millä ehdoin

Pitkä- tai lyhytaikaista hoitoa ikääntyneelle, joka ei tule toimeen omassa kodissaan tukipalveluista huolimatta. Säännöllistä yöaikaista apua tarvitseva ei sovellu perhehoitoon. Perhehoito on maksullinen palvelu. Maksuista lisätietoa löydät ikääntyneiden perhehoidon toimintaohjeesta

Toimi näin

Perhehoitoon voi hakeutua ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta, jossa tehdään palvelutarpeen arviointi. 

Sinustako perhehoitaja?

Haemme uusia ikääntyneiden perhehoitajia Päijät-Hämeen alueelle.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitolain mukaan perhehoitajan tulee suorittaa tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Valmennuksessa annetaan tietoa perhehoidosta ja perehdytään ennakolta perhehoitajan tehtävään.

Ennakkovalmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse olla varma halustaan tai kyvystään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Ikääntyneiden asiakasohjaus, järjestää ikäihmisten perhehoidon valmennuksen keväällä 2023.

Valmennuksen tarkoituksena on saada valmiudet toimia pitkä- tai lyhytaikaisena tai kiertävänä perhehoitajana.

Valmennuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

  • Tietoa perhehoidosta
  • Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta
  • Vanhuus ei tule yksin – sairaudet ja haasteet arjessa
  • Ikäihmisen hyvä arki
  • Ikäihminen ja perheet muutoksessa
  • Kokemuksia perhehoidosta
  • Perhehoitajan asema

Valmennuksesta saat todistuksen.

Valmennuspäivät ovat 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.2023.

Valmennuksen paikka: Lahti Palvelutori (Trio) klo 13-16.

Lisätietoja valmennuksesta ja perhehoidosta:

asiakasohjaaja Marianne Hovi, puh. 044 416 4728 ma-pe klo 8-12, [email protected]

asiakasohjaaja Pirjo Elfvengren, puh. 044 416 47 28, ma-pe klo 8-12, [email protected]

Hakemus valmennukseen