Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakkaalta peritään käynnistä perusmaksu ja sen lisäksi toimenpidemaksut hinnaston mukaisesti. Käynti voi olla myös digitaalinen etävastaanotto. Maksullinen etäpalvelu edellyttää aina vahvan tunnistautumisen ja perustuu potilastietojärjestelmään tehtävään kirjaukseen. Anonyymisti annettu terveysneuvonta ja ohjaus ei ole käyntiasiointia korvaavaa maksullista palvelua. Perus- ja toimenpidemaksuja ei peritä, jos potilas on alle 18-vuotias tai veteraani.

Perusmaksut

                                                                    1.1.2023    Maksukaton täyttymisen jälkeen

Suuhygienistin vastaanotto                      10,30        0,00
Hammaslääkärin vastaanotto                  13,30        0,00
Erikoishammaslääkärin vastaanotto      19,50        0,00

Terveyskeskuksessa annettu suun
ja leukojen erikoissairaanhoito                 41,80       0,00
Päiväkirurginen toimenpide                      136,90     0,00
Hammaslääkärin kotikäynti                      19,20        0,00
Suuhygienistin tai hammashoitajan
kotikäynti                                                       12,20        0,00

Toimenpidemaksut

hammaskuva                                                  8,50       0,00
leukojen ja koko hampaiston röntgen     18,90       0,00
ehkäisevät toimenpiteet käyntikerralta    8,50        0,00
toimenpide vaativuus 0 – 2                          8,50        0,00
toimenpide vaativuus 3 ja 4                       19,20        0,00
toimenpide vaativuus 5 – 7                         38,00       0,00
toimenpide vaativuus 8 – 10                       55,60       0,00
toimenpide vaativuus 11 –                           78,00       0,00
proteesin pohjaus                                         55,60       0,00
proteesin korjaus                                          38,00      0,00
akryyliosa tai kokoproteesi                       186,00      0,00
kruunut ja sillat                                           186,00      0,00
rankaproteesi                                               225,70      0,00
kuva ja/tai tutkimusmateriaalin
toimittaminen pyynnöstä
esim. cd-levyllä                                            24,80       24,80

Toimenpidemaksun lisäksi protetiikan tekninen työ laskutetaan täysimääräisesti teknikon laskun mukaan.

Alle 18-vuotiaiden hoito on muutoin maksutonta, mutta jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kustannukset.

Lääkärintodistukset

Hammaslääkärintodistus tai -lausunto
lausunnon laajuudesta riippuen enintään    51,50       51,50

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu

Terveydenhuollon vastaanottopalveluista 51,50 e.

  • Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta tai jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy.

Muut maksut

Erityisasiantuntijapalvelu €/h esim. lääkäri tai
muu erityisasiantuntijapalvelu                                100,00       100,00
Asiantuntijapalvelu €/h esim. terapeutti,
hoitohenkilöstö tai muu asiantuntija)                    60,00        60,00
Röntgenkuvien digitaalinen tallennus ja
tallenteen toimitus asiakkaalle sis. Alv 24 %          24,80        24,80