Tehostettu kotikuntoutus

Voit saada tehostettua kotikuntoutusta, jos sinulla on äkillisesti heikentyneen toimintakyvyn takia tilapäinen tarve tukeen päivittäisistä toiminnoista selviämiseksi esimerkiksi sairaalajakson jälkeen.

Tilapäistä tukea arjessa selviytymiseen

Tehostetun kotikuntoutuksen tarkoituksena on arvioida ja tukea asiakkaan kuntoutumista sekä mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista arjen askareissa. Kotikuntoutustiimi ei voi esimerkiksi käydä kaupassa tai apteekissa asiakkaan puolesta, vaan kuntoutuksella tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä. Kotikuntoutustiimin toiminta on aina määräaikaista ja palveluun ohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kautta. Asiakkaalla tulee olla edellytykset ja sitoutumishalukkuus kuntoutumiseen.

Kuntoutusjakso

Jakso alkaa kartoituskäynnillä, jossa arvioidaan asuinympäristön turvallisuutta, apuvälinetarvetta, liikkumista elinympäristössä ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma ja arvio kuntoutuskäyntien tarpeesta.

Kuntoutuskäynneillä tuetaan arjessa selviytymistä, ohjataan lihasvoima- ja tasapainoharjoitteita, sekä ohjataan ja seurataan ravitsemuksen ja lääkehoidon toteutumista ja tarvittaessa toteutetaan pienet hoitotoimenpiteet. Kuntoutuskäynnit toteuttavat pääasiassa lähihoitajat.

Kuntoutusjakson päättyessä neuvotaan ja avustetaan tarvittavien palveluiden järjestämisessä saavutetun toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Tehostetun kotikuntoutuksen palveluihin ohjaudutaan terveydenhuollon tai sosiaalitoimen ammattilaisten toteaman tarpeen perusteella.

Tehostetun kotikuntoutuksen palveluja tuotetaan arkisin klo 8-17 ja viikonloppuisin klo 8-14.
(Arki- ja juhlapyhät voivat tuoda muutoksia aikatauluihin).