Päivä- ja työtoiminta sekä työllistymistä tukeva toiminta

Vammaispalvelujen päiväaikainen toiminta on vammaisille sekä muille erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa vastaavaa monipuolista ja erilaisissa toimintaympäristöissä toteutettavaa ryhmämuotoista toimintaa. Toimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain, erityishuoltolain sekä vammaispalvelulain perusteella.