Valinnanvapaus Päijät-Sotessa

Päijät-Soten osaavat ja erikoistuneet eri alojen asiantuntijat takaavat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille parhaan mahdollisen hoidon ja tutkimukset lähelläsi. Voit kuitenkin halutessasi vaihtaa perusterveydenhuollostasi vastaavan sote-keskuksen ja erikoissairaanhoidon yksikön toiseen.

Lähtökohtaisesti olet lähimmän terveydenhuollon yksikön asiakas

Lähtökohtaisesti sinua palvelee asuinpaikan mukaan määräytyvä perusterveydenhuollosta vastaava sote-keskus ja erikoissairaanhoidosta vastaava sairaala. Potilaana sinulla on kuitenkin mahdollisuus valita sekä perusterveydenhuollosta vastaava sote-keskus että erikoissairaanhoidon yksikkö mistä tahansa Manner-Suomesta.

Huomaathan, että valinnanvapaus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella.

Lisätietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta saa omasta perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon hoitopaikasta

Sote-keskuksen vaihto

Vaihtaaksesi sote-keskusta sinun tulee toimittaa kirjallinen ilmoitus kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan sote-keskukseen ja valitun uuden kunnan sote-keskukseen. Ilmoituksen voi tehdä tulostettavalla lomakkeella. Lomakkeessa kysytyn vaihdon syyn ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta auttaa meitä kehittämään toimintaamme. Hoitovastuu siirtyy uuteen sote-keskukseen viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Voit valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen tai terveysaseman. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Valintaa tehdessä on hyvä muistaa, että vaihtaessasi sote-keskusta vaihdat perusterveydenhuollon palvelujen toteuttajan kokonaisuutena. Perusterveydenhuollon palveluihin sisältyvät mm. lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut, neuvolapalvelut (lastenneuvola, äitiysneuvola ja ehkäisyneuvola), asiantuntijahoitajien palvelut, hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut, fysioterapiapalvelut, sekä diabetes- ja hoitotarvikepalvelut. Vaihdon jälkeen olet oikeutettu vastaaviin palveluihin kuin uuden hoitopaikan sijaintikunnan asukkaat, mutta et voi enää asioida vanhan hoitopaikan perusterveydenhuollon palveluissa.

Voit valita myös sinua hoitavan henkilön

Sinulla on myös mahdollisuus valita sinua terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa.

Hoitosuunnitelma hoidon toteuttamiseen kotikunnan ulkopuolella

Asutko tai oleskeletko säännöllisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella työn, opiskelun, läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi? Voit saada hoitosuunnitelman mukaista hoitoa muualtakin kuin kotikunnastasi sote-keskuksesta vaihtamatta. Hoitosuunnitelman saat omasta sote-keskuksestasi.

Erikoissairaanhoidon yksikön vaihto

Voit valita myös tarvitsemaasi hoitoa antavan erikoissairaanhoidon yksikön julkisessa terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairaustapauksessa jokainen saa asuinkunnasta riippumatta lähimmässä sairaalassa.

Erikoissairaanhoidon yksikön valitsemiseen tarvitset lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen sote-keskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityisvastaanotolta. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Erikoissairaanhoidossa hoitovastuu siirtyy valitulle hoitopaikalle vain lähetteeseen kirjatun sairauden tai hoidontarpeen osalta. Sinut ohjataan jatkohoitoon sinua aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Erikoissairaanhoidossa matkakorvauksia maksetaan vain lähimpään hoitopaikkaan

Pääsääntöisesti Kela korvaa potilaalle aiheutuneita matkakustannuksia lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa potilas voi saada hänen terveydentilansa vaarantumatta tarpeellista tutkimusta tai hoitoa. Jos hoitopaikka valitaan muualta kuin oman kunnan erikoissairaanhoidosta, matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, joita aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Lisätietoa matkakorvauksista saat KELA:n toimipisteistä tai www.kela.fi/matkakorvaukset