Avuksi hautausjärjestelyihin

Tämä sivun sisältö on laadittu auttamaan sinua hautajaisjärjestelyissä. Käänny rohkeasti seurakuntasi puoleen.

Tahot, joiden puoleen voi kääntyä

Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan taloustoimisto antavat apua hautausjärjestelyissä. Kirkkoherranvirastossa hoituvat hautaan siunaamiseen liittyvät asiat, kuten siunaavan papin, kirkkomuusikon ja siunauspaikan varaus sekä seurakunnan tilojen varaus muistotilaisuutta varten. Seurakunnan taloustoimisto hoitaa hautapaikka-asioita.

Järjestelyjen käynnistämiseksi omaisten tai läheisten toivotaan ottavan yhteyttä seurakuntaan mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen. Omaiset voivat kääntyä seurakuntansa puoleen, vaikka hautauslupaa ei sairaalasta vielä olisikaan saatu.

Kaikki hautaukseen liittyvät asiat voidaan antaa myös hautaustoimiston hoidettaviksi. 

Lahden evankelisluterilaisilla seurakunnilla on lisäksi oma julkaisu ”Surun kosketus: hautaaminen Lahdessa”.

Kun vainajalle halutaan tuhkahautaus

Kun vainajalle halutaan tuhkahautaus, on sovittava myös tuhkauksesta.

Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri/Hautausasiat

Vapaudenkatu 6, 1. krs

Ma–pe: klo 9.00–15.00

To: 9.00–16.00

puh. 044 719 4658

[email protected] 

Tuhkaukset suoritetaan Levon kappelin yhteydessä toimivassa krematoriossa, osoitteessa Levonkatu 4, Lahti.

Siunauksen toimittajat

Siunauksen toimittaa yleensä vuorossa oleva oman seurakunnan pappi. Omaiset ja läheiset voivat pyytää myös haluamansa papin ja kirkkomuusikon toimittamaan siunaustilaisuuden.

On tärkeää, että ennen siunaus- ja muistotilaisuutta omaiset keskustelevat ja sopivat tilaisuuden yksityiskohdista papin kanssa.

Myös seurakuntaan kuulumaton voidaan siunata hautaan kristillisesti, jos vainaja ei ole kieltänyt sitä eläessään.

Hautaustapa

Omaiset sopivat hautaustavasta yhdessä läheisten kanssa. Hautaustavasta päätettäessä tulee noudattaa vainajan mahdollisesti eläessään ilmaisemaa toivetta tai viimeistä tahtoa.

Seurakunnassa hautauksia toimitetaan yleensä arkipäivisin maanantaista lauantaihin. Eri seurakunnissa voi kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä. Siunaustilaisuus voidaan pitää omaisten toivomusten mukaan joko siunauskappelissa, kirkossa tai haudalla.

Arkkuhautaus

Arkkuhautauksessa vainaja usein saatetaan hautaan surusaatossa. Tällöin yleensä tarvitaan kuusi kantajaa, jotka kantavat vainajan kappelin edessä odottavaan saattovaunuun. Kantajien toivotaan olevan paikalla hyvissä ajoin ennen siunaustilaisuutta, jotta tarvittaessa voidaan vielä neuvotella yksityiskohdista. Jos koko siunaustilaisuus pidetään haudalla, seurakunta voi pyydettäessä laskea arkun hautaan etukäteen.

Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku jää siunauksen jälkeen paikoilleen. Seurakunta siirtää vainajan odottamaan hautaustoimiston kanssa sovittua kuljetusta tuhkaukseen. Jos omaiset haluavat viedä vainajan surusaatossa hautausautoon, on arkun siirtämiseksi sovittava kuusi kantajaa arkkuhautauksen tapaan.

Tuhkaus suoritetaan siunauksen jälkeisellä viikolla ja uurna luovutetaan omaisille Levolta sopimuksen mukaan.

Mahdolliset uurnan luovutusta koskevat tiedustelut, puh. 044 719 4653.

Uurnan lasku hautaan tapahtuu erikseen seurakunnan kanssa sovittuna aikana. Jos omaiset haluavat, myös seurakunta voi suorittaa uurnan laskun ja hautaamisen.