Kotihoitoon sisältyvät palvelut

Kotihoitoon sisältyvät palvelut räätälöidään yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Sisältö muuttuu palvelutarpeen muuttuessa: mukaan voidaan ottaa lisää palveluja, tai palveluja voidaan vähentää.

Hyvää ja turvallista hoitoa asiakkaan toimintakyvyn mukaan

Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa asiakkaalle, jonka avuntarve täyttää kotihoidon kriteerit. Hoidon toteutuksessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona. Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon. 

Yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu kotihoito perustuu palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka on tehty yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja Päijät-Soten kotihoidon yhteyshenkilön kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa: toimintakyvyn alentuessa palveluja lisätään ja toimintakyvyn parantuessa palveluja vähennetään.

Hoivapalvelut

Henkilökohtaisella hoivalla ja huolenpidolla autetaan asiakasta selviytymään tavanomaisista arkielämän toiminnoista ja tuetaan itsenäistä asumista. Asiakas tekee nämä toiminnot itse toimintakykynsä rajoissa.

Henkilökohtainen hygienia

 • Päivittäisessä peseytymisessä avustaminen ja intiimihygieniasta huolehtiminen.
 • Suihkuttaminen kerran viikossa.
 • Tarvittaessa ihon perusrasvaus, parranajo, hiusten hoito sekä kynsien leikkaus.
 • WC-toiminnoissa avustaminen.
 • Suuhygieniasta huolehtiminen, hampaiden harjaus tai proteesien puhdistaminen.

Pukeutuminen

 • Pukemisessa ja riisuuntumisessa avustaminen.

Ravitsemus

 • Ohjaus ja neuvonta terveellisen ja monipuolisen ravitsemuksen toteutuksessa.
 • Aamu-, väli- ja iltapalojen laitto.
 • Lounaan ja päivällisen lämmitys eineksistä tai valmisaterioista.
 • Aterioiden tarjolle asettaminen ja ruokailussa avustaminen.
 • Riittävästä nesteen saannista huolehtiminen.
 • Riittävän ravinnon saannin ja painon seuranta.

Tekstiilihuolto

 • Vuodevaatehygieniasta huolehtiminen ja lakanoiden ja tyynyliinojen vaihto kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.
 • Henkilökohtaisten vaatteiden ja liinavaatteiden pesu, jos asiakkaalla on oma pesukone. Työntekijän poistuessa asiakkaan luota, kone voidaan jättää käymään, mikäli asiakkaalta/omaiselta saadaan tähän kirjallinen lupa. 
 • Harkinnan mukaan voidaan käyttää talon pyykkitupaa ja avustetaan pesulapyykkipalvelu.

Siistiminen

 • Asiakasta ohjataan osallistumaan kodinhoidollisiin tehtäviin omien voimavarojensa mukaan. Mikäli omainen asuu samassa taloudessa asiakkaan kanssa, omainen huolehtii kodin siisteydestä.
 • Jos asiakas asuu yksin, asunnon ylläpitosiivouksen suorittavat ensisijaisesti omaiset ja/tai yksityisesti ostettu palvelun tuottaja.
 • Pakastimen sulatus ja jääkaapin perusteellinen siivous ohjataan lähipiirille tai asiakas ostaa tämän palvelun yksityisesti. Palveluntuottaja kuitenkin huolehtii jääkaapista pois pilaantuneet elintarvikkeet.
 • Asiakkaan astiat pestään, ruokailu- ja keittiön työtasot siistitään sekä roskat viedään ulos tarvittaessa. Myös mikro puhdistetaan, kun sen pääasiallisena käyttäjänä on palveluntuottaja.
 • Saniteettitilojen hygieniasta huolehtiminen ja WC:n pesu kerran viikossa tai tarpeen mukaan.

Asiointi ja muut tehtävät

 • Välttämättömien asiointien hoitaminen; esimerkiksi laskujen suoraveloituksen järjestäminen tai maksupalveluun vieminen.
 • Myös erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa neuvominen ja tukeminen: eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, kuljetuspalvelut ym. kuuluvat tehtäviin.
 • Puhelimitse tehtävät ajanvaraukset ja asioinnit.
 • Lääkäriin, sairaalaan tai laboratorioon saattaminen, jos se jatkohoidon kannalta on välttämätöntä eikä omais- tai vapaaehtoistyön vaihtoehtoja ole.
 • Avustaminen kauppatilausten tekemisessä.
 • Postien hakeminen postilaatikosta ja postin avaaminen asiakkaan pyynnöstä.
 • Asuinolosuhteiden niin vaatiessa veden ja puiden kantaminen, asunnon lämmittäminen ja lumen luonti siltä osin kuin liikkumisen turvaaminen sitä edellyttää.
 • Palovaroittimen toiminnan testaaminen säännöllisesti.

Sairaanhoidolliset palvelut

 • Sairaan- ja terveydenhoitoon liittyvät tehtävät toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan terveydentilaa seurataan, oireita tarkkaillaan ja tarvittaessa otetaan yhteys hoitavaan lääkäriin.

Lääkehoito

 • Lääkehoidon toteuttaminen lääkärin ohjeiden mukaan: Lääkkeiden annosjakelupalvelusta huolehtiminen tai lääkkeiden jakaminen dosettiin.
 • Lääkkeiden antaminen. Tarvittaessa lääkehappihoidosta huolehtiminen.
 • Lääkärin määräysten toteutumisen varmistaminen ja seuranta.
 • Lääkkeiden vaikutusten seuraaminen ja niistä tiedottaminen lääkärille.
 • Reseptien uusimisesta huolehtiminen ja tarvittaessa apteekin annospussijakelun järjestäminen.

Erikoishoidot

 • Haavahoidot, katetroinnit, hakasten/ompeleiden poistot, korvahuuhtelut, avannehoidot, dreenien hoidot, letkuruokinta ja muut kotisairaanhoitoon liittyvät ja soveltuvat hoitotoimet.

Seuranta

 • Asiakkaan terveydentilan seurantaan liittyvät mittaukset kuten verensokerin ja verenpaineen mittaus.
 • Virtsanerityksen ja vatsantoiminnan seuraaminen.
 • Painon seuraaminen. Erilaisten oireiden tarkkaileminen, kuten kaatuminen, huimaus, sekavuus, turvotus, kivut
 • Asiakkaan muistin ja henkisen tilan tarkkaileminen. Tarvittaessa tehdään muistitesti (esim. MMSE) ja ohjataan tarkempiin tutkimuksiin.
 • Laboratorionäytteiden ottaminen ja kuljettaminen analysoitavaksi. sekä varmistaminen, että vastaukset tulevat tulkituiksi ja asiakas saa jatkohoito-ohjeet.

Muut

 • Rokotuksista huolehtiminen.
 • Yhteydenpito asiakkaan hoitavaan lääkäriin ja muihin hoitaviin tahoihin sairauden hoitoon liittyvissä asioissa ja ajanvarauksista huolehtiminen.
 • Asiakkaan henkilökohtaisten apuvälineiden tarpeen arviointi ja hankkiminen.
 • Maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden kuten vaippojen, diabetes- ja avannetarvikkeiden tarpeen arviointi ja hoitotarvikkeiden saannin järjestäminen.
 • Ambulanssin tilaaminen ja asiakkaan huolehtiminen ensiapupäivystykseen tai muuhun jatkohoitoon tarvittaessa.
 • Kotona selviytymisen arviointi pitkällä aikavälillä ja huolehtiminen jatkohoitohakemuksista yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa tarvittaessa.

Yöhoito

 • Avustetaan wc-käynneissä, vaipanvaihdossa, vaihdetaan asentoa, jos painehaavaumariski olemassa, annetaan valmiiksi annostellut lääkkeet ja tarkistetaan asiakkaan psyykkinen ja fyysinen kunto.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.