Kommunikointi

Kommunikointi on edellytys vuorovaikutukselle muiden ihmisten kanssa ja luo mahdollisuudet oppimiselle. Vammaisten henkilöiden kommunikointia voidaan korvata, tukea ja täydentää monin eri tavoin, kuten viittomakielen, pistekirjoituksen, puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän sekä muiden viestintäkeinojen, -tapojen ja -muotojen avulla.

Puheterapeutin arvion perusteella voi saada apuvälineitä ja valmennusta erilaisiin kommunikointimenetelmiin. Tarkemmat tiedot löydät Kuntoutus ja apuvälineet -sivulta.

Kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen ymmärretyksi tulemista ja osallistumista voidaan tukea tulkin avulla. Vammaisten tulkkauspalveluista saat lisätietoa Kelasta. Vammaisten tulkkauspalvelu – kela.fi

Vammaiskortti

EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Sitä voi käyttää Suomessa ja muissa EU-maissa.

Lue lisätietoja vammaiskortista, sen hakemisesta ja käyttökohteista Vammaiskortti.fi

 

Vertaistuki

Kommunikointiin liittyvää vertaistukea löytyy Papunetistä sekä heidän listaamiltaan toimijoilta Vertaistuki | Papunet

Kuulovammaisten lasten, nuoren ja aikuisten vertaistukitoimintaa Lasten ja nuorten vertaistoiminta – Kuuloliitto

Vertaistukea kehitykselliseen kielihäiriöön lapsille, nuorille ja perheille Vertaistukea kehitykselliseen kielihäiriöön | Aivoliitto