Kotona asumista tukevia palveluita alueen rintamaveteraaneille

Veteraanipalveluita voivat käyttää ne sotiemme veteraanit,

  • joiden kotikunta on Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila tai Padasjoki ja
  • joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus

Palveluiden saaminen edellyttää, että henkilö esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on kääntöpuolella R-tunnus.

Vaihtoehtoisesti henkilö voi esittää todistuksen, jossa on maininta rintamasotilastunnuksesta, rintatunnuksesta tai rintamapalvelustunnuksesta.

Lisää tietoa palvelujen hakemisesta antaa Ikääntyneiden palveluohjaus ja veteraanikuntoutuksen koordinaattori.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Puhelin:
Puhelin: +358 44 7132260
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 15:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Valtio suorittaa Sotilasvammalain 404/1948 perusteella vuosien 1939–1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille maksetaan mm. vammasta ja sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.