Kotiin vietävät palvelut on tarkoitettu aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille asiakkaan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Tuen ja ohjauksen avulla, asiakasta tuetaan selviytymään itsenäisesti omassa kodissaan. Palvelu on yksilökohtaista ohjausta ja arjen tukea kotikäynneillä, yksilötapaamisia kodin ulkopuolella, puhelintukea sekä ryhmätoimintaa. Lisäksi asiakasta tuetaan kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistumisessa. Palveluun ohjautuminen tapahtuu asiakkaan hoitotahon kautta. ​