Ikääntyneiden palveluiden palveluntuottajat

Tervetuloa ikääntyneiden palveluiden palveluntuottajaksi!

Ohje ikääntyneiden palveluiden palveluntuottajille

Mukava, että olette harkitsemassa palveluntuottajaksi ryhtymistä ikääntyneiden palveluihin! Meillä Päijät-Sotessa palvelusetelillä tuotetaan seuraavia ikääntyneiden palveluita: lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, omaishoidon tuen lakisääteinen vapaa, ateriapalvelu, kuntouttava päivätoiminta ja peseytymispalvelu.

Ikääntyneiden kotihoitoa, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista palveluntuottajat voivat tuottaa, osallistumalla nyt avoinna olevaan dynaamiseen hankintaa.

Alle olemme keränneet olennaisia asioita liittyen palvelusetelituottajaksi hakeutumiseen sekä palveluntuottajana toimimiseen. Hakeutumisprosessi on monivaiheinen, joten lue ohjeet huolellisesti ja käytä reilusti aikaa hakemuksen täyttämiseen ja liitteiden keräämiseen. Näin säästyy aikaa siitä, että joutuisimme palauttamaan hakemuksen täydennettäväksi, mahdollisesti jopa useita kertoja. Alla on myös yhteystietoja, mikäli haluatte lisätietoja palvelusetelipalvelusta tai palveluntuottajaksi hakeutumisesta!

Prosessien alussa tulee huomioida, että palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (2011/922) ja/tai yksityisestä terveydenhuollosta säädetyn lain (152/1990) vaatimukset.

Ennen palveluntuottajaksi hakeutumista

Ennen palveluntuottajaksi hakeutumista yrityksellänne tulee seuraavat luvat tai rekisteriin merkitsemiset, riippuen tuottamastanne palvelusta:

  • Sosiaalihuoltolain mukainen tilapäinen palveluasuminen sekä omaishoidon lomajakso – Aluehallintoviraston tai Valviran lupa ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta
  • Kotihoito – Aluehallintoviraston tai Valviran todistus yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin kuulumisesta ja yksityisen terveyspalvelujen antajien rekisteriin kuulumisesta
  • Omaishoidon sijaistaminen kotiin – Aluehallintoviraston tai Valviran todistus yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin kuulumisesta
  • Tukipalveluissa (ilmoituksen varainen, ei rekisteröitävä tukipalvelu) – hyväksyttynä Päijät-Soten ylläpitämään rekisteriin (viranomaispäätös)

Palveluseteli

Palvelusetelituottajaksi hakeutumista ja palveluntuottamista varten Päijät-Sote on laatinut sääntökirjan jokaiselle palvelusetelillä tuotettavalle palvelulle. Sääntökirja on asiakirja, jolla Päijät-Sote asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille.

Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi. Joten luethan huolellisesti tuottamasi palvelun sääntökirjan.

Sääntökirjat

https://paijat-sote.fi/ammattilaisille/sahkoinen-palveluseteli-ja-ostopalvelujarjestelma/

Hakeutuminen

Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi tapahtuu osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Hakeutumisohjeet löydät palvelusetelituottajien PSOP-käsikirjasta

Huomiothan, että hakeutuessasi palvelusetelituottajaksi yritykselläsi on tarvittavat ajantasaiset liitteet liitettäväksi hakemukseenne. Puutteelliset hakemukset palautetaan palveluntuottajalle täydennettäväksi, joka pitkittää hakeutumisprosessia. Yritys voi tuottaa palvelua palvelusetelillä vasta, kun yrityksenne hakemus on virallisesti hyväksytty.

Tutustuthan myös tarkoin palvelusetelilakiin!

Dynaaminen hankinta

Kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluntuottajaksi hakeutumista ja palvelun tuottamistavarten Päijät-Sote on laatinut palvelukuvauksen, jossa kuvataan tuotettavan palvelun ja hankintaan osallistumisen edellytykset, niin yrityksen, kuin palvelun näkökulmasta.

Hakeutuminen dynaamiseen hankintaan:

Hakeutuminen avoinna olevaan hankintaan tapahtuu HILMA:ssa

Kun palveluntuottaja on hyväksytty hankintaan ja allekirjoittanut sopimuksen palveluntuottamisesta, palveluntuottajan tulee hakeutua palveluntuottajaksi PSOP-järjestelmään osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Hakeutumisohjeet löytyvät ostopalvelutuottajien PSOP-käsikirjoista:

Kotihoito:

Kotihoidon ostopalvelutuottajien PSOP-käsikirja

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen:

Ikääntyneiden asumispalveluiden ostopalvelutuottajien PSOP-käsikirja

Huomiothan, että hakeutuessasi palvelusetelituottajaksi yritykselläsi on tarvittavat ajantasaiset liitteet liitettäväksi hakemukseenne. Puutteelliset hakemukset palautetaan palveluntuottajalle täydennettäväksi, joka pitkittää hakeutumisprosessia. Yritys voi tuottaa palvelua palvelusetelillä vasta, kun yrityksenne hakemus on virallisesti hyväksytty.

Lisätietoja:

Parasta palvelua (PSOP) – järjestelmä [email protected]

Palveluasumisen ostopalvelut – palvelupäällikkö Merja-Liisa Kaaronen [email protected]

Kotiin vietävät ostopalvelut – palvelupäällikkö Saila Immonen [email protected]