Ylläpitävä kotikuntoutus

Ylläpitävillä kotikuntoutuspalveluilla tarkoitetaan fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien palvelujen viemistä kotihoidon piirissä oleville asiakkaille kotiin tai asumispalveluyksikköön.

Kuntoutusta, apuvälinearvioita ja ohjausta kotiisi

Ylläpitävän kotikuntoutuksen terapeutit käyvät todetun tarpeen mukaan tuottamassa kuntoutuspalveluita asiakkaille. Kuntoutus voi sisältää toimintakykyarvioita, apuvälinearvioita, kodinmuutostyöarvioita, neuvontaa ja ohjausta, sekä yksittäisiä terapiakäyntejä. Käynnit toteutetaan pääasiassa yksilökäynteinä, mutta järjestämme myös kuntouttavia ryhmätoimintoja.

Kuntoutus- ja arviointiyksikössä (Linnunlaulu, Nastola) kotikuntoutuksen fysioterapeutit tekevät yksikön asiakkaille liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia, ylläpitoa ja edistämistä. Terapeutit toimivat osana moniammatillisia tiimejä, osallistuvat asiakkaan yksilöllisen aktivoivan arjen suunnitteluun ja ohjaavat henkilökuntaa sen toteuttamisessa. Kotikuntoutusyksikkö tuottaa myös fysio- ja toimintaterapiapalvelut vammaispalvelun asumispalveluyksikköön Ankkurin palvelukotiin.

Ylläpitävää ja kuntouttavaa liikuntapalvelua ikäihmisille järjestävät myös kuntien liikuntatoimi, eri järjestöt ja yhdistykset.

Palveluun ohjaus tapahtuu terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisten toteaman tarpeen perusteella.