Päijät-Hämeen keskussairaala uudistuu

Lokakuussa 2022 käytössä olevat uudet tilat korvaavat vuonna 1976 valmistuneen sairaalarakennuksen vanhoja osia.

Pääsisäänkäynti on Keskussairaalankadun puolella 3. lokakuuta lähtien

Kulku keskussairaalaan on 2.10. asti Hoitajankadun kautta tai päiväkirurgian, sydänkeskuksen, fysiatrian poliklinikan ja silmätautien klinikan potilaat U-sisäänkäynnin kautta. Lokakuun 3. päivästä lähtien keskussairaalan pääsisäänkäynti on osoitteessa Keskussairaalankatu 7, ja väliaikainen pääsisäänkäynti Hoitajankadun puolella suljetaan. U-sisäänkäynti suljetaan 24. lokakuuta.

Osa keskussairaalan osastoista ja vastaanotoista muuttaa lokakuun kuluessa. Lue tarkemmat kulkuohjeet uutisesta:
Tarkista kulkuohjeet – osa keskussairaalan vastaanotoista muuttaa uusiin tiloihin

Keskussairaalan kahvio on 3. lokakuuta lähtien pääsisääntuloaulan yhteydessä Keskussairaalankadun puolella.

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakentaminen

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennushanke käynnistyi maaliskuussa 2019 laajalla poispurkamisella. Rakentaminen alkoi kesällä 2019. Loppuvuodesta 2019 purettiin vanha pääsisäänkäynti sekä aula. Uudisrakennus korvaa vuonna 1976 valmistuneen sairaalarakennuksen vanhoja osia. 

Uutta toimitilaa rakennettiin noin 23 000 neliömetriä. Rakennuksen kokonaisneliömäärä on 33 600 brm. Uudet toimitilat ovat käytössä lokakuussa 2022.

Uudisrakentamisen tavoitteet

Uudisrakentamisella tehtiin uusien toimintatapojen mukaiset ja teknisesti ajanmukaiset tilat, jotka lisäävät laatua, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia ja taloudellista tuottavuutta. 

Uudet tilat mahdollistavat muun muassa

  • erikoisaloittain ryhmitellyt vuodeosastot
  • perheiden huomioimisen synnytystoiminnassa
  • synnytyssalien, sektiosalien ja päivystysleikkaussalien sijoittamisen lähelle toisiaan
  • vastasyntyneen hoidon perhekeskeisyyden parantamisen

Keskeisiä toiminnan muutoksia ovat myös seuraavat:

  • 23 tunnin heräämötoiminta
  • leikkaussalien käyttöasteen nosto potilas- ja instrumentaalivalmistelujen muutoksilla,
  • välinehuollon keskittäminen
  • materiaalivirtojen optimointi
  • automatisoinnin hyödyntäminen
  • sähköisen asioinnin ja potilaan oman roolin lisääminen

Tehostuneen toiminnan arvioidaan vähentävän pelkästään henkilöstökuluja noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Keskussairaalan uudisosan vihkiäistilaisuutta vietettiin 21.9.2022. Lisää tilaisuudesta täällä.

Rakentamisvaiheen yhteistyökumppanit