Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakentaminen

Viimeistään vuoden 2022 lopussa käytössä olevat uudet tilat korvaavat vuonna 1976 valmistuneen sairaalarakennuksen vanhoja osia.

Päijät-Hämeen keskussairaala uudistuu

Päijät-Hämeen keskussairaalan pääsisäänkäynnin vieressä käynnistyi maaliskuussa 2019 laaja poispurkamisen ja rakentamisen työmaa. Uudisrakennus korvaa vuonna 1976 valmistuneen sairaalarakennuksen vanhoja osia.

Uutta toimitilaa rakennetaan noin 23 000 neliömetriä. Rakennuksen kokonaisneliömäärä on 33 600 brm. Uudet toimitilat ovat käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Rakennustyöt lähtivät liikkeelle keskussairaalan pääsisäänkäynnin viereisten matalien rakennusosien purkamisella. Varsinainen rakentaminen alkoi kesällä 2019. Loppuvuodesta 2019 purettiin vanha pääsisäänkäynti sekä aula.

Ilmakuva Päijät-Hämeen keskussairaalasta, jossa näkyy syvättynä arkkitehdin mallintama uudisrakennus, joka sijoittuu vanhan pääsisäänkäynnin edustalle.
Uudisrakennus sijoittuu vanhan pääsisäänkäynnin edustalle.

Uudisrakentamisen tavoitteet

Uudisrakentamisen tavoitteena on luoda uusien toimintatapojen mukaiset ja teknisesti ajanmukaiset tilat, jotka lisäävät laatua, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia ja taloudellista tuottavuutta. 

Uudet tilat mahdollistavat muun muassa

  • erikoisaloittain ryhmitellyt vuodeosastot
  • perheiden huomioimisen synnytystoiminnassa
  • synnytyssalien, sektiosalien ja päivystysleikkaussalien sijoittamisen lähelle toisiaan
  • vastasyntyneen hoidon perhekeskeisyyden parantamisen

Keskeisiä toiminnan muutoksia ovat myös seuraavat:

  • 23 tunnin heräämötoiminta
  • leikkaussalien käyttöasteen nosto potilas- ja instrumentaalivalmistelujen muutoksilla,
  • välinehuollon keskittäminen
  • materiaalivirtojen optimointi
  • automatisoinnin hyödyntäminen
  • sähköisen asioinnin ja potilaan oman roolin lisääminen

Tehostuneen toiminnan arvioidaan vähentävän pelkästään henkilöstökuluja noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Rakennuskustannukset

Rakennuskustannusten arvioidaan vuoden 2018 alun rakennuskustannusindeksillä olevan noin 97 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennuksen varustamiseen liittyvien sairaala- ja lääkintälaitteiden sekä kalusteiden hankinta-arvio on noin 30 miljoonaa euroa.

Kaaviossa Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 7 alustava projektiaikataulu. 2017-2019 suunnittelu. 2019 urakkakilpailu. 2019-2022 rakentaminen. 2022 luovutus & käyttöönotto.

Yhteistyökumppanit

Kuvassa Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 7 yhteistyökumppanit. Lujatalo, Saircon, Sitowise, Marigff United Technologies, Kuusitunturi Lahti Oy, Ecosir Group, Raami arkkitehdit, Raboll, Arejlers, Wickholm talotekniikka, Schneider Electric