Usein kysyttyä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Miten haen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea?

Asiakkaalla tulee toimeentulotukilain mukaisesti olla perustoimeentulotuen päätös Kelasta, ennen kuin voidaan tehdä päätös täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kunta voi Kelan toimipisteiden ollessa suljettuna myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki myönnetään näissä kiireellisissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea samalla hakemuksella, jolla haet perustoimeentulotukea Kelasta. Mikäli olet esittänyt hakemuksessasi täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen menoja, siirtää Kela hakemuksen pyynnöstäsi niiden osalta käsiteltäväksi hyvinvointialueelle, kun päätös perustoimeentulotuesta on ensin tehty. Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan Päijät-Sotesta, mutta ennen sitä sinulla tulee olla voimassa oleva Kelan perustoimeentulotukipäätös.

Mistä tiedän, haenko täydentävää vai ehkäisevää toimeentulotukea?

Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, kumpaa harkinnanvaraisen muotoa haet. Riittää, että hakemuksessasi lukee, että haet ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea sekä tiedot siitä, mihin tukea haet. Liitä myös tarvittavat liitteet hakemukseen.

Mihin kaikkeen voi hakea täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea?

Tyypillisimmin täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään lasten harrastusmenoihin, kodinhankintoihin (esim. pesukone, jos taloyhtiössä ei ole pesutupaa tai kyse on monilapsisesta perheestä) ja opiskelusta aiheutuviin menoihin. Lisäksi toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi edunvalvontapalkkioon ja varattoman vainajan hautauskustannuksiin. Asumisen turvaamiseksi on mahdollista harkita myös esimerkiksi avustamista vuokrarästeissä, jos avustamisen kriteerit täyttyvät.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimeentulotuen soveltamisohjeissa on kerrottu tarkemmin täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä lueteltu tavallisimmin haettuja erityismenoja. Asiakkaan on aina esitettävä riittävä selvitys täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeesta. Lisäksi asiakkaalla tulee olla Kelan perustoimeentulotuen päätös tehtynä hakemuskuukaudelle.

Tiedän, että minulla ei ole oikeutta Kelan perustoimeentulotukeen, mutta haluaisin hakea täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea. Onko minun silti haettava ensin Kelasta perustoimeentulotuki?

Kyllä, asiakkaalla tulee toimeentulotukilain mukaisesti olla perustoimeentulotuen päätös Kelasta, ennen kuin voidaan tehdä päätös täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta. Tämä koskee myös tilanteita, jolloin asiakkaalle ei synny perustoimeentulotuen oikeutta.

Olen muuttamassa ensimmäiseen omaan asuntoon ja minulla ei ole huonekaluja. Voinko saada avustusta kodinperustamiseen?

Olen eroamassa puolisostani ja muuttamassa omaan asuntoon. Voinko saada avustusta kodinhankintoihin?

Kodin perusvarustukseen voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa esim. pitkän laitoshoidon, asunnottomuuden tai vankilatuomion jälkeen. Kotoa itsenäiseen asumiseen muuttaville nuorille ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea kodinperusvarustukseen. Myös erotilanteissa välttämätön perusvarustus katsotaan pääsääntöisesti ainakin osittain saatavan yhteisestä kodista.

Omaiseni on kuollut ja kuolinpesä on varaton. Miten voin hakea toimeentulotukea hautajaiskuluihin?

Toimeentulotukea hautajaiskuluihin haetaan erillisellä lomakkeella hyvinvointialueesta, mikäli vainajan kotikunta on kuolinhetkellä ollut hyvinvointialueen alueella. Muusta toimeentulotuesta poiketen Kelan perustoimeentulotuen päätöstä ei tarvita ennen hautaushakemuksen käsittelyä. Toimeentulotukea myönnetään vainajan taloudellisen tilanteen perusteella. Alaikäisen lapsen hautauskulujen myöntämiseen toimeentulotukena vaikuttaa kuitenkin perheen taloudellinen tilanne ja sen vuoksi edellytetään perheeltä Kelan perustoimeentulotuen päätöstä, ennen kuin voidaan käsitellä hakemus hautauskuluihin.

Kuolinpesän varoista ei tule maksaa mitään vainajan laskuja, ennen kuin on selvitetty hautaamisesta aiheutuvat kulut. Hautauskulut ovat ensisijaisia menoja. Hautausmenoista huomioidaan seurakunnan pakolliset hautauskulut sekä hautaustoimiston kuluina 420 €. Ylimenevät kulut jäävät kuolinpesänvastuulle. Toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan tuloina vainajan pankkitilin kuolinpäivän saldon mukaiset rahavarat sekä mahdollisesti vielä maksussa olevat tulot. Toimeentulotuen käsittelyä varten tarvittavat liitteet on lueteltu hakemuslomakkeessa, josta löytyy myös tarkempi muu ohjeistus.

Olen aloittamassa ammatilliset opinnot ja haluaisin hakea toimeentulotukea opintoihin vaadittaviin hankintoihin. Miten toimin? Entä huomioidaanko oppimateriaalilisä tulona?

Opiskelukuluja voidaan huomioida vasta opintojen alkamiskuukaudesta alkaen. Opiskelijan tulee esittää oppilaitoksesta saatu läsnäolotodistus hakemuksen mukana. Perustoimeentulotuesta tulee olla päätös sille kuukaudelle, kun täydentävää toimeentulotukea välttämättömiin opiskelukustannuksiin haetaan. Myös opintotuen tulee olla haettuna.

Opiskelijan tulee esittää oppilaitoksesta saatava luettelo ja kustannusarvio tai ostotositteet välttämättömistä ammattivaatetuksesta, -tarvikkeista ja oppikirjoista. Luettelosta tulee ilmetä mitkä vaatteet tai tarvikkeet ovat ensisijaisesti hankittava opiskelun alkaessa ja mitkä voi hankkia myöhemmin. Opiskelun kestäessä esimerkiksi 2-3 vuotta, ei kaikkia välttämättömiä ammattivaatteita tai -tarvikkeita tarvitse hankkia heti opiskelun alkaessa. Etukäteen tuleville oppijaksoille hankittuja välttämättömiä ammattivaatteita tai -tarvikkeita ei huomioida menoina heti opiskelun alkaessa. Oppikirjat edellytetään pääsääntöisesti lainattavan kirjastosta myös kaukolainaus huomioiden. Koko koulutuksen ajan tarvittaviin ammatillisiin perusteoksiin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea. Asiakkaalla tulee olla asiasta luotettava selvitys. Opiskeluvälineet ja ammattivaatetus huomioidaan edullisimman mukaan ja kohtuullisilta osin kustannusarvion/ostotositteiden perusteella. Opiskeluista aiheutuviin matkakuluihin ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea.

Oppimateriaalilisä huomioidaan tulona täydentävän toimeentulotuen laskelmassa. Oppimateriaalilisä on tarkoitettu kattamaan opiskelusta aiheutuvia kustannuksia.