Ennen harjoitteluun tuloa

Jotta harjoittelujakso olisi onnistunut ja hyödyllinen, siihen täytyy valmistautua jo etukäteen. Alla on kootusti tietoa, jotka tulee olla kunnossa ennen harjoittelun alkamista.

Hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua:

  • Päivitä CV:si Jobiiliin (AMK-opiskelijat).
  • Lähetä CV:si harjoittelupaikkasi osastonhoitajalle (toisen asteen opiskelijat).
  • Kerro CV:ssa aikaisempi harjoittelu-, kesätyö- ja mahdollinen aikaisempi työkokemuksesi.
  • Täytä MRSA-lomake ja postita se harjoittelupaikkasi osastonhoitajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua. Huom! Näytteitä ei tarvitse ottaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

Kysely MRSA -altistuksesta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella seurataan tehostetusti MRSA-altistuksia. Ulkomailla potilastyötä tehneet henkilöt ovat voineet altistua MRSA-bakteerille. Potilashoitoon osallistuvilla henkilöillä tulee olla negatiiviset MRSA-näytteet. Altistuneelta henkilöltä otetaan MRSA-viljelynäytteet nenän limakalvolta, nielusta sekä käsien ihon vauriokohdista (haavat, ekseemat).

Seuraamme opiskelijoiden mahdollista MRSA-altistusta kyselyllä. Opiskelijan tulee täyttää lomake ja palauttaa se harjoittelujakson osastonhoitajalle kaksi viikkoa ennen jakson alkamista. Lomake on harjoittelujaksokohtainen. MRSA -lomake löytyy alla olevasta valikosta.

Harjoitteluyksikön esimies lähettää sisäisessä postissa lomakkeet hygieniahoitajalle Anne Reiman, PHKS Infektio pkl.
Mikäli MRSA-altistusriski on olemassa, opiskelija ohjataan näytteenottoon. Lähihoitajaopiskelijan näytteenotosta vastaa opiskelijaterveydenhuolto. Jos AMK -opiskelijan näytteenotto katsotaan tarpeelliseksi, häneen ollaan yhteydessä ja kutsutaan näytteisiin keskussairaalan infektiopoliklinikalle.

Tartuntatautilain mukaisen rokotussuojan tarkistaminen

Tartuntalain 48§ mukaan terveydenhuollon potilastyöhön osallistuvalla työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla tulee olla rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Päijät-Sote on ohjeistanut tartuntataudeista ja rokotuksista sairaalaan ja terveyskeskuksiin harjoitteluun tulevia opiskelijoita. Ohjeistus löytyy ylläolevasta valikosta.

Tiedusteluihin vastaa hygieniahoitaja Anne Reiman puh. 044 719 5525, sähköposti: [email protected]