Tukea työ- ja toimintakykyyn

Työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuminen lisää riskiä syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Myös koulupudokkuus ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen lisäävät huono-osaisuuden riskiä.

Keinoja työpaikan, oman koulutuspolun tai mielekkään päivätoiminnan löytämiseksi pyritään löytämään erilaisten sosiaalipalvelujen avulla. Jos sinulta tai läheiseltäsi puuttuu työ-, opiskelu- tai päivätoimintapaikka etkä pääse tilanteessasi omin avuin eteenpäin, voit ottaa yhteyttä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polkuun tai jättää sähköisen yhteydenottopyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi.