Aikuisten toimintaterapia sote-keskuksissa

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapiaa voidaan antaa avokuntoutuksessa tai osastolla.

Toimintaterapia sote-keskuksissa ja perusterveydenhuollon osastoilla

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on tarkoitettu työikäisille ja ikääntyneille ihmisille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Syynä voi olla pitkäaikainen sairaus tai vammautuminen sekä iän tuomat muutokset toimintakykyyn.

Perusterveydenhuollossa toimintaterapeutteja työskentelee sote-keskusten kuntoutuksen toimipisteissä ja perusterveydenhuollon osastoilla. Toimintaterapeutit arvioivat toimintakykyä ja arvion perusteella antavat toimintakykyä tukevia harjoitteita ja apuvälineitä. Toimintaterapia voi toteutua vastaanotolla tai kotikäynnillä. Se voi sisältää mm. päivittäisten toimintojen arviointia sekä harjoittelua, käden toiminnallista kuntoutusta, päivittäisten toimintojen pienapuvälineasioita sekä asunnonmuutostöiden tarpeen arviointia.

Toimintaterapiajakso suunnitellaan arvioinnin perusteella

Ennen terapiajaksoa tehdään arvio, jonka mukaan itse terapia ja sen kesto suunnitellaan. Toimintaterapia-arviossa arviointialueina voivat olla

  • päivittäiset toiminnot esim. pukeutuminen, peseytyminen, keittiötoiminnat, asiointi
  • yläraajan toimintakyky esim. hienomotoriikka, kaksikätinen toiminta, tunto, voima, liikkuvuus
  • kognitiiviset valmiudet ja taidot esim. hahmottaminen, ajattelutoiminnot
  • apuvälineet ja käsiortoosit
  • asunnonmuutostöiden tarve

Toimintaterapia toteutuu osastolla, vastaanotolla tai asiakkaan kotona. Se voi sisältää esimerkiksi päivittäisten toimintojen harjoittelua, käsiterapiaa, apuvälineiden käytön ohjausta tai ortoosien valmistusta.

Terapian yhteydessä asiakasta ja hänen läheisiään neuvotaan asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä tai ohjataan arkiselviytymistä helpottavia toimintatapoja. Tarvittaessa terapeutti laatii kirjallisia kotiharjoitusohjeita.

Kenelle ja millä ehdoin

Työikäisille ja ikääntyville ihmisille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiailta peritään kertamaksu 11,60 €.

Toimi näin

Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin, fysioterapeutin, vammaispalvelun tai kotihoidon suosituksesta. Myös oma tai läheisen tekemä yhteydenotto on mahdollinen.