Naislääkäri keskustelee asiakkaan kanssa.Naislääkäri keskustelee asiakkaan kanssa.

Aikuisten kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus keskussairaalassa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella kuntotusohjausta on saatavilla keskussairaalan kuntoutuspoliklinikalta. Kuntoutuspoliklinikka vastaa myös sopeutumisvalmennuksesta, jota järjestetään yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Tukea ja tietoa sairauden tai vamman kohdatessa

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Kuntoutuspoliklinikka vastaa keskitetysti keskussairaalan sopeutumisvalmennustoiminnasta. Osa toiminnasta hankitaan ostopalveluina vammaisjärjestöiltä. Oma toiminta painottuu erikoisalojen kanssa järjestettäviin ensitietokursseihin. Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuspoliklinikalla ja tavoitat heidät puhelimitse.

Kuntoutusohjaajia on liikuntavammaisille, aistivammaisille, reuma-, sydän-, syöpä- ja hengityselinsairaille sekä neurologisille potilaille.

Ensitietoa 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää vuosittain useita sairausryhmäkohtaisia ensitietopäiviä hiljattain sairastuneille sekä heidän läheisilleen. Koronaepidemian vuoksi yleisötapahtumat on jouduttu perumaan, mutta alla olevien linkkien kautta haluamme tarjota teille mahdollisuuden tutustua itseä tai läheistä koskettavaan aiheeseen turvallisesti kotona.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Vaihde:
Vaihde: +358 3 81911
Hengityssairaat aikuiset:
Hengityssairaat aikuiset: +358 44 7195593
Kuulovammaiset aikuiset ja lapset:
Kuulovammaiset aikuiset ja lapset: +358 44 7195412
Liikuntavammaiset aikuiset: aivovamma, selkäydinvamma:
Liikuntavammaiset aikuiset: aivovamma, selkäydinvamma: +358 44 7195413
iikuntavammaiset aikuiset: vammaispoliklinikka:
iikuntavammaiset aikuiset: vammaispoliklinikka: +358 44 7195586
Neurologiset aikuiset:
Neurologiset aikuiset: +358 44 7195995
Näkövammaiset aikuiset:
Näkövammaiset aikuiset: +358 44 7195645
Reumatauteja sairastavat aikuiset:
Reumatauteja sairastavat aikuiset: +358 44 4406174
Sydänsairaat aikuiset:
Sydänsairaat aikuiset: +358 44 7195891
Syöpäsairaat aikuiset:
Syöpäsairaat aikuiset: +358 44 7195647

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista.

Kuntoutusohjaajia on liikuntavammaisille, aistivammaisille, reuma-, sydän-, syöpä- ja hengityselinsairaille sekä neurologisille potilaille.