Katkaisu-, vieroitushoito ja päihdekuntoutus

Päihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa tai laitoskuntoutusta voidaan järjestää yksilölle tai perheelle silloin, kun päihdehuollon avopalvelut eivät ole riittäviä. Avopalvelut ovat kuitenkin aina ensisijaisia.

Katkaisu- ja vieroitushoito

Lahden vieroitusyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa päihteiden käyttäjille. Palvelu on tarkoitettu Päijät-Hämeen alueella asuville 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joille avohoitopalvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Miten hoitoon pääsee?

Hoitoon ohjaudutaan aina terveydenhuollossa tehdyn hoidon tarpeen arvion perusteella. Hoidon tarpeen arvio voidaan tehdä päihdepäivystyksessä tai omassa sote-keskuksessa.

Päihdekuntoutus

Päihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa tai laitoskuntoutusta voidaan järjestää yksilölle tai perheelle silloin, kun päihdehuollon avopalvelut eivät ole riittäviä.

Miten päihdekuntoutukseen ohjaudutaan?

Kuntouttavaan laitoshoitoon ohjaudutaan asiakkaalle laaditun palvelutarpeen arvion tai asiakassuunnitelman perusteella. Kuntouttavasta laitoshoidosta saa tietoa päihdesairaanhoitajalta, päihdetyöntekijältä ja sosiaalityöstä. Kuntouttavan laitoshoidon vaihtoehtona voi olla intensiivinen avokuntoutus.

Korvaushoitoyksikkö

Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden hoito järjestetään korvaushoitoyksikössä, joka on erikoissairaanhoidon yksikkö. Korvaushoitoon kuuluu valvottu lääkehoito sekä psykososiaalinen kuntoutus. Hoitoa toteutetaan moniammatillisesti.

Miten hoitoon ohjaudutaan?

Hoitoon tarvitaan lähete. Lähetteen voit saada perusterveyshuollosta, ottamalla yhteyttä omaan sote-keskukseen, opiskeluterveydenhuollosta tai toisesta sairaanhoitopiiristä.