Tutkimustoiminta

Toiminta-ajatuksenamme on olla hyvä ja osaamista arvostava työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, urakiertoon ja tutkimustoimintaan. Lääke- ja terveystieteellinen tutkimus on tarkoin ohjeistettua ja valvottua toimintaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa (Päijät-Sote) yliopistotasoisen tutkimuksen aloittaminen edellyttää aina erillistä tutkimuslupaa. HUS erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja alueellamme tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Tutkimustoiminta-sivuilta löydät alueellamme tehtävien lääke- ja terveystieteellisten tutkimusten tekemiseen tarvittavan ohjeistuksen. Tutkimusta käynnistettäessä ja lausuntoa haettaessa tulee tutkijan ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriimme.