Kivunhoito

Tämän kokonaisuuden tiedoista on sinulle apua silloin, kun olet tulossa leikkaukseen sairaalaan. Löydät ohjeita niin tilanteeseen ennen leikkausta, leikkauspäivänä kuin leikkauksen jälkeen.

Mistä kipu johtuu

Leikkauksen jälkeinen kipu johtuu leikkauksen aiheuttamasta kudosvauriosta ja on yleensä lyhytkestoista. Paranemisen myötä kipu lievittyy ja kipulääkitystä voidaan asteittain vähentää.

Kivun kokeminen on yksilöllistä. Siihen vaikuttavat kulttuuriset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi stressi, pelko ja ahdistuneisuus. Samanlaisen leikkauksen jälkeen kokemus kivusta voi olla hyvin erilainen eri ihmisillä.

Mihin kivunhoito vaikuttaa

Leikkauksen jälkeisen kivun hoito on tärkeä osa leikkauspotilaan kokonaishoitoa. Hyvä kivunhoito edistää leikkauksesta toipumista, vähentää haitallisia stressivasteita ja estää kivun pitkittymistä.

Miten kivunhoito suunnitellaan

Leikkauksen jälkeinen kivunhoito suunnitellaan yksilöllisesti. Siinä huomioidaan toimenpide, allergiat, lääkitykset ja muut sairaudet. Kivunhoitoon käytetään useampia eri tavoin vaikuttavia lääkkeitä, puudutuksia ja tarvittaessa kivun hoidon erikoistekniikoita.

Ennen leikkausta sinulle kerrotaan kivun arvioinnista ja erilaisista menetelmistä lievittää leikkauksen jälkeistä kipua.

Miten arvioit kipua

 • Kivun kokeminen on yksilöllistä ja siksi olet itse paras kipunne arvioija.
 • Kivun voimakkuuden arviointi on lähtökohta kivun hoidon onnistumiselle.
 • Kipua arvioidaan levossa, liikkeessä ja kipulääkkeen annon jälkeen.
 • Kivun arvioinnin tulee olla säännöllistä.
 • Kivun arviointiin käytetään esimerkiksi seuraavia kipumittareita ja asteikkoja:

Numeroasteikko 0–10, jossa numero kertoo kivun voimakkuuden

 • 0 = ei kipua
 • 10 = pahin mahdollinen kipu

Sanallinen asteikko, jossa kerrotaan, mikä määritelmä kuvaa kipua parhaiten:

 • Ei kipua
 • Lievä kipu
 • Kohtalainen kipu
 • Kova kipu
 • Sietämätön kipu

Kuvallinen asteikko: kipukiila, kasvoasteikko

Kipukiila, jossa vasen reuna kuvaa kivutonta tilannetta ja oikea reuna pahinta mahdollista kipua.
Kipukiila, jossa vasen reuna kuvaa kivutonta tilannetta ja oikea reuna pahinta mahdollista kipua.

 

Kasvoasteikko, jossa valitaan kivun voimakkuuteen parhaiten sopivan kasvojen ilme.
Kasvoasteikko, jossa valitaan kivun voimakkuuteen parhaiten sopivan kasvojen ilme.

Miten kipua hoidetaan

Leikkauksen jälkeistä kipua hoidetaan yksilöllisesti eri menetelmillä ja lääkkeillä. Yhdistämällä eri tavoin vaikuttavia lääkkeitä saadaan usein aikaiseksi parempi kivunlievitys vähemmillä haittavaikutuksilla.

Kipulääkityksen tarve riippuu leikkaustyypistä ja yksilöllisestä kipukokemuksesta. Aiemmat kokemukset kipulääkkeistä ja leikkauksen jälkeisestä kivunhoidosta on tärkeä kertoa hoitavalle anestesialääkärille.

Lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ovat esimerkiksi asentohoito ja kylmäpakkauksen käyttö. Niiden avulla voidaan vähentää leikkausalueen turvotusta ja kipua esimerkiksi polvileikkauksen jälkeen.

Mitä kipulääketyyppejä on olemassa

Parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet ovat leikkauksen jälkeisen kivunhoidon peruslääkkeitä. Säännöllisesti käytettynä ne vähentävät kipua. Tulehduskipulääkkeet vähentävät myös kudosturvotusta. Niitä voidaan käyttää yhtä aikaa ja tarvittaessa yhdistää muihin kivunhoitomenetelmiin.

Tulehduskipulääkkeet eivät sovi potilaille, joilla on tulehduskipulääkkeiden lääkeallergia, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, vaikea sydämen vajaatoiminta tai verenkiertohäiriö.

Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä, jotka vaikuttavat keskushermoston kautta morfiinin tavoin. Opioideja käytetään yleisesti leikkauskivun hoidossa. Ne soveltuvat lähes kaikille potilaille.

Epiduraalinen kivunhoito on tehokas leikkauksen jälkeisen kivun hoitomenetelmä. Epiduraalista kivunhoitoa käytetään tietyissä suurissa leikkauksissa, jotka kohdistuvat rintakehän, vatsan, lantion tai alaraajojen alueelle ja joiden jälkeen on odotettavissa kohtalaista tai kovaa kipua.

Epiduraalisessa kivunhoidossa asennetaan paikallispuudutuksessa neulan avulla ohut muovikatetri selässä olevaan epiduraalitilaan. Katetrin laitto vaatii potilaalta mm. selän pyöristämistä. Se onnistuu parhaiten hyvällä yhteistyöllä.

Kipupumppu, PCA-kipulääkeannostelija eli Patient Controlled Analgesia, on pieni kannettava laite, johon lääkäri on ohjelmoinut sopivan ja turvallisen kipulääkeannosteluohjelman. Annostelet itse vahvaa kipulääkettä laitteen painiketta painamalla. Lääke kulkeutuu verenkiertoon laskimokanyylin kautta.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Kanslia, toimistosihteeri:
Kanslia, toimistosihteeri: +358 3 8194711
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Leikkausosasto tarjoaa leikkaus- ja anestesiatoiminnan palveluja.

Puhelin:
Puhelin: +358 44 4406767
Aukioloajat
ma 11:00 - 14:00
ti 11:00 - 14:00
ke 11:00 - 14:00
to 11:00 - 14:00
pe 11:00 - 14:00

Ota yhteyttä leikkausosastoon puhelimitse.

Vatsaelinkirurgia:
Vatsaelinkirurgia: +358 3 8192146
Ortopedia:
Ortopedia: +358 3 8194753
Urologia, keuhko-, verisuoni-, rinta- ja yleiskirurgia:
Urologia, keuhko-, verisuoni-, rinta- ja yleiskirurgia: +358 3 8194858
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenkirurgia, suu- ja leukakirurgia:
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenkirurgia, suu- ja leukakirurgia: +358 3 8194654
Plastiikkakirurgia:
Plastiikkakirurgia: +358 3 8194656
Käsikirurgia:
Käsikirurgia: +358 3 8192845
Naistentaudit:
Naistentaudit: +358 3 8192801
Aukioloajat
ma 08:00 - 12:00
ti 08:00 - 12:00
ke 08:00 - 12:00
to 08:00 - 12:00
pe 08:00 - 12:00

Leikkausosastolla hoidetaan monen erikoisalan potilaita.