SIlmäleikkaukset

Tervetuloa silmätautien leikkausosastolle. Yleisimmät toimenpiteet ovat kaihileikkaus, glaukoomaleikkaus, lasiais- ja verkkokalvoleikkaus sekä silmänpohjan ikärappeuman hoito. Yhteensä silmäleikkauksia tehdään silmäklinikalla vuosittain n. 3 100.

Lue kutsukirje huolella

Silmäleikkausta varten potilaat saavat kutsukirjeen. Kutsussa oleva aika on saapumisaika. Toimenpiteeseen ja siihen liittyviin valmisteluihin kannattaa varata 2−4 tuntia.

Kutsussa annetaan myös leikkausta edeltävät henkilökohtaiset ohjeet. Niissä kerrotaan mm.

  • joutuuko potilas yöpymään sairaalassa vai onko toimenpide päiväkirurginen
  • miten toimitaan oman lääkityksen kanssa
  • mitä sairaalaan pitää ottaa mukaan

Täytä myös kaavakkeet

Kutsukirjeen liitteenä tulee esitietokaavake ja kaavake, jossa pyydetään lupa hoitotietojen lähettämiseen muille hoitaville yksiköille.

Kaavakkeet tulisi täyttää etukäteen huolellisesti. Kaavakkeiden tiedot helpottavat hoidon suunnittelua. Tärkeitä tietoja leikkaavalle yksikölle ovat lääkitykset, sairaudet ja mahdolliset allergiat.

Hyvä huomioida ennen leikkausta

Leikkausta edeltävänä päivänä tai leikkauspäivän aamuna tulee käydä suihkussa. Päälle on hyvä laittaa puhtaat, joustavat vaatteet. Kasvojen alueelle ei saa laittaa ihovoiteita eikä meikkiä.

Alkoholin käyttö on kielletty 24 tuntia ennen sairaalaan tuloa, sillä yhteisvaikutus käytettyjen lääkkeiden kanssa voi olla vaarallinen.

Kotimatkaa varten on hyvä olla saattaja; autolla ei välttämättä saa ajaa leikkauksen jälkeen. Lääkäri määrittää ajokiellon keston. Se voi olla yhdestä päivästä pariin kuukauteen. 

Ei arvoesineitä sairaalaan

Sairaalaan ei kannata ottaa mukaan suuria summia rahaa. Kellot, korut ja muut arvoesineet ovat myös paremmassa turvassa kotona. 

Valmistelut ennen leikkausta

Aamulla toimitaan kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kutsussa oleva aika on saapumisaika.

Ennen leikkausta potilaille tehdään erilaisia valmistelevia toimenpiteitä silmätautien leikkausosaston päiväsalissa tai heräämössä. Kaikkia potilaita ei valmistella samalla tavalla. Toimenpide määrää, millaiset esivalmistelut leikkausta varten tarvitaan.

Leikkaukseen liittyvät asiat käydään henkilökohtaisesti läpi sairaanhoitajan kanssa.

Ei omaisia mukaan valmisteluihin

Valitettavasti emme voi antaa omaisten tai saattajien olla mukana valmisteluissa muuten kuin poikkeustapauksissa. Saattaja voi sopia henkilökunnan kanssa, milloin potilasta voi tulla hakemaan leikkauksen jälkeen. 

Kotiutuminen

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä kotiudutaan voinnin salliessa lyhyen seurannan jälkeen. Yleensä kotihoito-ohjeet on lähetetty potilaalle jo kutsukirjeen yhteydessä, mutta tarvittaessa ohjeet kerrataan ennen kotiutumista.

Ennen kotiinlähtöä sairaanhoitaja käy läpi jatkohoitosuunnitelmat. Hän myös antaa potilaalle mahdolliset todistukset sairauslomasta ja matkakustannuksista sekä tarvittavat reseptit.

Potilaat, joiden tulee yöpyä sairaalassa, kotiutetaan yleensä leikkauspäivän jälkeisenä aamuna. Silmälääkäri tarkastaa silmän ja sopii tarvittavat jatkohoidot.