Työtoiminta

Työtä ja työtoimintaa tuetaan järjestämällä sopiva ratkaisu henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Työtoiminnan tavoitteena on työkyvyn lisääminen ja työllistyminen.

Kaikkien asiakkaiden ensisijainen tavoite ei välttämättä ole työllistyminen avoimille työmarkkinoille, vaan asiakasta voidaan tukea myös oman erityisosaamisen kehittämisessä ja hyödyntämisessä yksilölliseksi tuotteeksi, esimerkiksi valokuvaus, verkkosivut tai myyntituotteet. Tavoitteena on löytää asiakkaan voimavaroja, toiveita ja osaamista vastaavia tehtäviä kokeillen eri toimintoja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Työtoiminnassa asiakas voi työskennellä tutuissa työtehtävissä ja -ympäristöissä ohjattuna ryhmässä tai itsenäisesti. Työtoiminta voi olla mm. erilaisten palvelujen tuottamista, yhteiskunnalliseen osallisuuteen pyrkimistä, tuotteiden valmistamista sekä työelämätaitojen harjoittelua. Työtoiminnan tehtäviä voidaan tehdä toimipaikoissamme tai ryhmämuotoisena toimintana ulkopuolisilla toimijoilla ohjaajan tukemana.