Iäkkäiden asumiseen kehitetään uusia, joustavampia ratkaisuja

Joustavan palvelun asumismallin avulla ikääntyneiden on mahdollista asua itsenäisesti ja yhteisöllisesti lähellä palveluita. Päijät-Sotessa kehitämme tällaista mallia alueellisessa JOPA-hankkeessa.

Päijät-Hämeen väestö ikääntyy ja on tarpeen löytää uudenlaisia asumisen ratkaisuja, joiden avulla ikääntyneet voivat asua keskeisellä paikalla palvelujen lähellä. Nykyiset asumisen mahdollisuudet ja kotiin tarjottavat palvelut ovat rajattuja ja raamitettuja, eivätkä aina tarjoa sopivaa ratkaisua ikääntyvälle. Tilanteeseen etsitään uudenlaista joustavan palvelun asumismallia, jonka myötä ikääntyneet voisivat asua turvallisesti omassa kodissaan elämänsä loppuun saakka.

Ikääntyvien on tärkeää myös voida ennakoida tulevia tilanteita asumismuotonsa valinnassa. Tulevaisuudessa valinnanvaraa on nykyisten ratkaisujen lisäksi hankkeessamme kehitettävä joustavan mallin asuminen.

Päijät-Soten JOPA-hanke on yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeista (JOPA), joita toteutetaan viidellä eri alueella Suomessa. Kokonaisuus on osa kansallista ikäohjelmaa.

Millaista asumismallia kehitämme?

Palvelut elävät, asuminen pysyy. Tavoitteenamme on kehittää konsepti esteettömään, yhteisölliseen asumiseen, joka sijaitsee lähellä palveluita.

Joustavan palvelun asuntoihin olisi tärkeä voida hakeutua omaa tilannetta ennakoiden tai asiakasohjaajien vinkkaamina esimerkiksi niissä tilanteissa, kun kotona asuminen on etäisyyksien, asumismuodon tai palvelutarpeen vuoksi haastavaa. Tavoitteena on, että samasta talosta löytyisi kattava valikoima peruspalveluja ja tiloja yhteisölliseen asumiseen. Myös kunnan tapahtumia ja toimintoja voisi olla mahdollista järjestää talon sisällä. Nykyaikaiset digitaaliset ratkaisut tukisivat mallissa asumisen turvallisuutta. Mallia kehitettäessä otettaisiin vahvasti huomioon itsemääräämisoikeus ja yhteisöllisyys asumisen keskiössä.

Mallia kehitetään aluksi Kärkölässä ja Padasjoella

Hankkeen kohdekuntina ovat aloitusvaiheessa Kärkölä ja Padasjoki. Väestön ikääntyminen on asettanut molemmat kunnat uusien haasteiden äärelle palveluiden tarjoamisessa. Yhteistyössä kuntien kaikkien toimijoiden, sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa muokataan tarpeisiin vastaava elämisen, palveluiden ja asumisen malli, joka palvelee iäkkäitä pitkälle tulevaisuuteen.

Tavoitteena luoda muihinkin kuntiin kopioitava malli

Hankkeen keston aikana 30.8.2021-31.12.2022 on tarkoitus valmistua joustavan palvelun asumisen malli, joka voidaan ottaa käyttöön myöhemmin kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa.

Hankkeessa työskentelevät:

Kati Ruusuvirta, projektipäällikkö, puh. 044 482 3487, [email protected]

Marko Hiekkanen, projektisuunnittelija Kärkölä, puh. 044 482 0234, [email protected]

Laura Nummela, projektisuunnittelija Padasjoki, puh. 044 482 3488, [email protected]