Vammaisten asumispalvelut

Tarjoamme laajan valikoiman asumista ja päivittäistä toimintaa tukevia ja kuntouttavia palveluja ja monenlaisia asuntoja eri puolilla Päijät-Hämettä. Asumispalveluja järjestetään asiakkaan tuen tarpeesta riippuen tuettuna asumisena, palveluasumisena tai tehostettuna palveluasumisena.

Palveluissamme on myös lyhytaikaista asumisen tukea perheille, aamu- ja iltapäivä- sekä loma-ajan hoitoa lapsille ja nuorille. Jos sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia asumisessa vammaisuuden vuoksi, ota yhteyttä Vammaispalveluihin jättämällä vammaispalveluhakemus.

 

Panostamme asiakkaan kokemaan palvelun laatuun siten, että hän voi elää oman näköistään elämää. Henkilöstöllämme on erityinen vastuu siitä, että asukkaamme kokevat palvelumme laadukkaaksi. Panostamme myös omaisten ja läheisten osallisuuteen asukkaan omannäköisen elämän mahdollistamisessa.

 

Meille asukkaan itsemääräämisoikeus on palvelun laatua. Lisäämme rohkeasti asukkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista lain tarkoittamalla tavalla. Ohjaamme asumisyksiköiden henkilöstöä pohtimaan toteutuuko asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja miten sen lisäämistä parhaiten edistämme. Rajoitustoimien käyttö kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla on poikkeus, jota pyritään vähentämään.

Keräämme asiakkaiden, läheisten ja henkilöstön kokemuksia laadusta ja näkemyksiä tavoiteltavasta laadusta. Tavoitteena on miettiä miten parannamme laatua lisääviä tekijöitä ja poistamme laatua vähentäviä tekijöitä. Toteuttamista arvioidaan ja yksiköissä tehdään toimenpiteitä arvioinnin pohjalta. Tavoitteena on jatkuvan parantamisen ja muutoksen toteutumisen arviointi sekä asukkaan oman näköisen elämän joustava toteuttaminen siten että asukkaat, omaiset ja läheiset ovat keskeisesti arvioinnissa mukana.

Harri Koivu tulosyksikköpäällikkö

 

 

Minä tuen asumispalveluja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä laatuasioissa. Tuen henkilöstöä valtakunnallisen turvallisen lääkehoidon kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Tuen palveluja lakisääteisissä omavalvonta-asioissa ja asukasturvallisuus-asioissa. Ohjaan terveyttä ja hyvinvointia edistävissä näyttöön perustuvissa hoitokäytännöissä siten että hoitotyö palveluissamme on valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti näyttöön perustuvaa ja laadukasta.

Marita Salonen palveluvastaava