Teknologiasta tukea ikäihmisten kotona asumiseen

KOHTI-hankkeessa kokeillaan teknologisia ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin turvata ikäihmisten kotona asuminen ja helpottaa kotiin vietävää hoitotyötä.

Väestö ikääntyy ja kotiin vietävien palvelujen tarve kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Päijät-Hämeessä 65-vuotiaiden osuus väestöstä vuonna 2030 tulee olemaan maan kuudenneksi suurin. Koulutetun, soveltuvan, alalla pysyvän ja viihtyvän hoitohenkilöstön saatavuus on iso pulma sosiaali- ja terveysalalla. Nopeasti kehittyvän teknologian avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja kasvavan palvelutarpeen kohtaamiseen. Etsimme niitä myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia- eli KOHTI-hankkeessa.

Kokeilemme hankkeen aikana erilaisia teknologioita, joiden avulla kotihoidon asiakkaat voisivat asua turvallisesti kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Samalla selvitämme, voidaanko teknologiasta löytää ratkaisuja tasapainoisen ja kustannustehokkaan palvelurakenteen muodostamiseksi.

Henkilöstön avuksi kokeillaan ulkoisia tukirankoja ja virtuaalisia ympäristöjä harjoitteluun

Ensimmäisenä kokeilemme teknologioita, jotka auttavat kotihoidon työntekijöitä työssään: pilottikohteiksi on valittu exoskeletonit eli ulkoiset tukirangat sekä osaamista tukevat virtuaaliympäristöt.

Exoskeletoneiden käytön tavoitteena on keventää henkilöstön fyysistä kuormitusta ja lisätä työhyvinvointia. Virtuaaliympäristöillä puolestaan tavoitellaan turvallista ja osallistavaa koulutusympäristöä erilaisten harjoitussimulaatioiden toteuttamiseen ja perehdytyksen tueksi.

Teknologian avulla saadaan tietoa kotihoidon asiakkaiden toimintakyvystä

Asiakkaiden kanssa aloitamme teknologiakokeiluja loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022. Osa kotiin vietävien palvelujen asiakkaista pääsee kokeilemaan arjessaan esimerkiksi etämittauslaitteita, liikkeen tunnistamisen laitteita, toimintakyvystä ja vireydestä tietoa keräävää teknologiaa sekä konenäön hyödyntämistä ravitsemuksen seurannassa ja ohjauksessa.

Luomme hankkeessa myös logistiikkaa järkevöittävän toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla on helpompi suunnitella ja kohdentaa henkilöstön työjärjestyksiä ja sen nopeitakin muutoksia.

Tavoitteena kuulla niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkemykset tarkasti

Teemme hankkeessa kattavaa vaikutusten arviointia kaikista piloteissa kokeilluissa teknologioista. Asiakkaiden, heidän omaistensa ja työntekijöiden näkökulmat ja kokemukset ovat tärkeässä roolissa hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa. Tavoitteenamme on löytää erilaisia keinoja vahvistaa niin asiakkaiden, omaisten kuin työntekijöidenkin osallisuutta hankkeen aikana ja mallintaa sitä. Tärkeää on myös työntekijöiden työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Lisäksi rakennamme hankkeen aikana hyvinvointialuetasoisen teknologiayksikön, teknologioiden käyttöönoton toimintamallin ja kumppanuustoimintamallin LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Vastaavia hankkeita kuudessa eri maakunnassa

KOHTI-hanke on yksi kuudesta alueellisesta Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeesta. KATI-ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. KOHTI-hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen hyvinvointialue, osatoteuttajana hankkeessa on LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan Kotiin vietävien palvelujen tulosalueella ja hankkeen toiminta-aika on vuoden 2022 loppuun saakka.

Hankkeessa työskentelevät

Kati Honkanen, hankepäällikkö, puh. 044 440 3106

Eveliina Kelahaara, hanketyöntekijä puh. 044 440 3107

Jukka Grip, teknologia-asiantuntija, puh. 044 440 3105

Sähköpostit [email protected]