Valtimotautipotilaan omahoidon tukeminen

Olemme aloittaneet kokeilun, jonka tarkoituksena on turvata valtimotautipotilaiden jatkohoito siirryttäessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon seurantaan.

Toimintamallissa Sydänyksikön preventiohoitaja varaa perusterveydenhuoltoon siirtyvälle potilaalle jo valmiiksi puhelinajan terveysaseman Valtimotautihoitajalle.

Valtimotautikuntoutujille järjestetään terveysasemilla Tulppa-avokuntoutusryhmiä, alkavat ryhmät näkyvät Sydänkuntoutus sivuilla, josta ryhmiin löytyy ilmoittautumisohjeet.