Kotikuntoutus

Tehostettu kotikuntoutus on tukenasi, jos tarvitset tukea omassa kodissa pärjäämiseen esimerkiksi sairauden tai leikkauksen jälkeen. Ylläpitäviä fysio- ja toimintaterapeuttien palveluja kotiin vietynä saavat henkilöt, jotka kuuluvat kotiin vietävien palvelujen ja asumispalvelujen piiriin.

Kotikuntoutus tukee kotona pärjäämisessä

Kotikuntoutuksessa tuetaan itsenäistä pärjäämistä kotona ja arkiympäristössä, kun uhkana on toimintakyvyn lasku, tai toimintakyky on jo heikentynyt. Kotikuntoutus on aina määräaikaista ja palveluun ohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kautta. Toiminnan tarkoituksena on arvioida ja tukea asiakkaan kuntoutumista sekä mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista arjen askareissa.

Asiakkaalla tulee olla edellytykset ja sitoutumishalukkuus kuntoutumiseen. Kotikuntoutustiimi ei voi käydä kaupassa tai apteekissa asiakkaan puolesta. Kotikuntoutuksessa työskentelee fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, kuntohoitajia ja kuntoutukseen suuntautuneita lähihoitajia

Kotikuntoutuksen tavoite on:

  • toteuttaa asiakkaan kotiutus oikea-aikaisesti ja turvallisesti mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa
  • saada kuntoutuksen avulla myöhennettyä/siirrettyä kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon tarvetta
  • arvioida palvelutarvetta
  • arvioida apuvälinetarvetta
  • tuottaa kotona toteutettavaa intensiivistä, tilapäistä kuntoutusta.

Lisätietoja kotikuntoutuspalveluista

Palveluesimies:
Palveluesimies: +358 44 7195416
Vastaava sairaanhoitaja (kotikuntoutuksen hoitotyö):
Vastaava sairaanhoitaja (kotikuntoutuksen hoitotyö): +358 44 7780747

Tehostettu kotikuntoutus on tukenasi, jos tarvitset tukea omassa kodissa pärjäämiseen esimerkiksi sairauden tai leikkauksen jälkeen. Ylläpitäviä fysio- ja toimintaterapeuttien palveluja kotiin vietynä saavat henkilöt, jotka kuuluvat kotiin vietävien palvelujen ja asumispalvelujen piiriin.

Kotikuntoutuksessa tuetaan itsenäistä pärjäämistä kotona ja arkiympäristössä, kun uhkana on toimintakyvyn lasku, tai toimintakyky on jo heikentynyt. Kotikuntoutus on aina määräaikaista ja palveluun ohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kautta. Toiminnan tarkoituksena on arvioida ja tukea asiakkaan kuntoutumista sekä mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista arjen askareissa.

Asiakkaalla tulee olla edellytykset ja sitoutumishalukkuus kuntoutumiseen. Kotikuntoutustiimi ei voi käydä kaupassa tai apteekissa asiakkaan puolesta. Kotikuntoutuksessa työskentelee fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, kuntohoitajia ja kuntoutukseen suuntautuneita lähihoitajia