Tukea sairastuessa ja sairaalassa käydessä

OLKA®-vapaaehtoiset tarjoavat potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

OLKA-toiminnan kolme osa-aluetta

OLKA-toimintaan kuuluu kolme osa-aluetta:

  • OIVA-tietopalvelu: Potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasyhdistyksistä ja niiden tarjoamasta tuesta. OIVA-tietopalvelu toimii OLKA-pisteellä, jossa potilas ja hänen läheisensä voivat saada tietoa potilasyhdistyksistä.
  • TOIVO-vertaistukipalvelu: Tehtävään koulutettu vertaistukija on kokenut saman sairauden ja osaa omaan kokemukseensa perustuen tukea sairastunutta.
  • Vapaaehtoinen ILONA-palvelu: Koulutetut vapaaehtoiset toimivat sairaalassa muun muassa sairaalaoppaana, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä. 

 

Vapaaehtoiset sairaalaoppaat ja juttukaverit

Vapaaehtoiset sairaalaoppaat ja juttukaverit opastavat, saattavat ja jututtavat potilaita ja heidän läheisiään. Vapaaehtoiset voivat auttaa löytämään perille sairaalassa ja jakavat tietoa potilasjärjestöjen tarjoamasta tuesta. Kiireettömällä läsnäolollaan he rauhoittavat ja tuovat iloa.

Vapaaehtoiset työskentelevät yleensä arkisin klo 8.30–14.30, muina aikoina sopimuksen mukaan.

Tukea myös hoitohenkilökunnalle

OLKA antaa terveydenhuoltoalan ammattilaisille tietoa vertaistuesta ja potilasjärjestöistä työn tueksi potilaan ohjaamiseen ja tukemiseen. Sairaalan omat yksiköt voivat pitää OLKA-pisteellä teemapäiviä tai muita infoja.

OLKA® Lahti – yhteistä toimintaa

OLKA® Lahti on LINK Lahden järjestökeskus ry:n ja Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteistä toimintaa. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen varoilla ja hallinnoi LINK Lahden järjestökeskus ry vuosina 2020–2022.