Tukea sairastuessa ja sairaalassa käydessä

OLKA®-vapaaehtoiset tarjoavat potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

Vapaaehtoiset sairaalaoppaat ja juttukaverit

Vapaaehtoiset sairaalaoppaat ja juttukaverit opastavat, saattavat ja jututtavat potilaita ja heidän läheisiään sairaalan yleisissä tiloissa ja Akuutti 24 päivystyksessä. Kiireettömällä läsnäolollaan he rauhoittavat, tukevat ja tuovat iloa.

Vapaaehtoiset tekevät vuoroja oman aikataulunsa mukaan. Yleensä he ovat tavattavissa arkisin klo 8.30–14.30. Vuorossa ollessaan vapaaehtoiset tavoittaa numerosta 050 550 5678.

Valmennetut vertaistukijat

Vertaistuki on kuuntelemiseen keskittyvää kohtaamista. Vertaistukijat ovat kokeneet oman tai läheisensä sairastumisen tai vammautumisen. Oman kokemuksensa kautta he voivat auttaa muita ja tuoda toivoa, että vaikeastakin elämäntilanteesta voi selvitä. Vertaistukijat ovat tehtäväänsä valmennettuja ja vaitiolovelvollisia. Yhteyden vertaistukijoihin saa OLKAn kautta.

Toivo-vertaistukisovellus

Maksuton Toivo-vertaistukisovellus tarjoaa kahdenkeskistä vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammautuneille ja heidän läheisilleen. Sovelluksen kautta toimivat vertaistukijat ovat valmennettuja, luotettavia ja sitoutuneet vaitioloon myös vertaistukisuhteen päätyttyä. Lisätietoja sovelluksesta löydät OLKA-toiminnan verkkosivustolta https://olkatoiminta.fi/toivo/.

Tietoa yhdistysten tarjoamasta tuesta

Erilaiset potilas-, vammais- ja läheisyhdistykset sekä sairaalan omat yksiköt voivat esitellä toimintaansa Päijät-Hämeen keskussairaalan pääaulan OLKA-pisteellä. Yhdistysten esitteitä, oppaita ja lehtiä on saatavilla sekä potilaiden ja läheisten että henkilöstön käyttöön. OLKA-työntekijöiltä saa tietoa vertaistuesta ja ohjausta yhdistysten tarjoaman tuen pariin. Myös terveydenhuoltoalan ammattilaiset saavat OLKAn kautta tietoa vertaistuesta ja potilasjärjestöistä työnsä tueksi potilaan ohjaamiseen ja tukemiseen.

OLKA® Lahti – yhteistä toimintaa

OLKA® Lahti on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhdistykset ry:n ja Päijät-Hämeen keskussairaalan kumppanuustoimintaa. Toimintaa rahoittaa STEA ja hallinnoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhdistykset ry.