Käytännön ohjeita vanhemmille

Oheen on koottu vanhemmille sopivia ohjeita silloin, kun lapsella on todettu paikkaushoidon tarvetta.

  • Kerro lapselle omin sanoin, että hammas on hoidettava: puhdistettava tai korjattava, jottei hammas tule kipeäksi. Älä anna lapsen kuitenkaan valita, saati päättää, haluaako hän hammaslääkärin ehdottamaa hoitoa.
  • Lapsen kysyessä sattuuko hampaan hoito, vastaa rehellisesti. Esimerkiksi ”se voi tuntua / nippaista / vihlaista, mutta kyllä me siitä hommasta yhdessä selvitään. Hoitajat kertovat sitten tarkemmin!” Jos lapselle vakuutetaan kotona, ettei hoito yhtään satu, on hammashoitolan henkilökunta mahdottoman tehtävän edessä.
  • Tue lasta hoitohuoneessa lohduttamalla. Silitä, pidä kädestä kiinni, juttele mukavia asioita. Älä rupattele hoitotoimenpiteistä tai – välineistä, arvioidusta hoitotoimenpiteen kestosta tai kiputuntemuksesta. Näin annat työntekijöille työrauhan. Suun terveydenhuollon henkilökunta kertoo mitä tehdään, millä tehdään ja miltä se tuntuu.
  • Joskus voi olla jopa parempi, että vanhemmat jäävät odotushuoneeseen! Luota silloin henkilökunnan arviointikykyyn. Näin tuet lastasi ja samalla tuet henkilökuntaa vaativassa tehtävässä lapsesi parhaaksi.
  • Älä kerro omista hammaslääkärikokemuksistasi lapselle, olkoonkin, että tarkoituksesi olisi rohkaista lasta! Anna lapsen itse muodostaa käsityksensä omista kokemuksistaan.
  • Kivunlievitystä käytetään tarvittaessa: puuduttavaa geeliä, puudutusta ja esilääkitystä. Tarkoituksena on onnistunut hoitotoimenpide ja yhteistyökykyinen pikku potilas jatkossakin.

Ohjeistuksen ovat laatineet Pohjois-Leppävaaran hammashoitolassa HLL Terhi Palomäki ja HH Anu Harinen. Ohjeistusta on muokattu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hoitokäytännön mukaiseksi.