Tulossa hoitoon

Sairaalan kutsukirje sisältää kaikki tärkeät tiedot poliklinikkakäynnistä, tutkimuksista tai osastohoidosta. Tältä sivulta löydät muita yleisiä ohjeita hoitoontulosta ja myös esimerkiksi ajanvarauksen perumisesta.

Osa keskussairaalan vastaanotoista muuttaa lokakuussa uusiin tiloihin – tarkista kulkuohjeet

Kutsukirjeessä kaikki tärkeä tieto

Kun olet tulossa potilaaksi ajanvarauspoliklinikalle, tutkimuksiin tai osastohoitoon, saat sairaalalta kutsukirjeen.

Ota kutsukirje mukaan, kun tulet sairaalaan.

Kutsukirje sisältää seuraavat yksilöidyt ohjeet:

 • mihin yksikköön ja toimenpiteeseen aika on varattu
 • milloin aika on
 • valmisteluista, jotka sinun on mahdollisista tehtävä kotona
 • tiedot varatun ajan perumisesta
 • tiedot varatun ajan siirtämisestä

Peru aika, jos se ei sovi sinulle

Muistathan perua sinulle varatun ajan, jos se ei sovi sinulle. Löydät kutsukirjeestä ajanvarausnumeron. Peruutus on tehtävä viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa.

Kaikille yli 15-vuotiaalle asiakkaalle lähetetään käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta ajasta 50,80 €:n lasku.

Tarvitsetko hoitoa varten lähetteen

Ajanvarauspoliklinikoille tullaan aina lääkärin lähetteellä. Lähetteen voit saada joko sote-keskuksesta, työterveyshuollosta, saman sairaalan toisesta yksiköstä tai yksityisestä terveydenhuollosta.

Kun lähete on saapunut sairaalaan, se käydään läpi kolmen päivän kuluessa. Lähetteen perusteella arvioidaan hoidon kiireellisyys ja varataan potilaalle vastaanottoaika tai tutkimusaika.

Päivystyspoliklinikalla hoidettavilla potilailla tulee myös olla lähete, ellei kyse ole vakavasta sairaudesta tai loukkaantumisesta. Sairaankuljetusyksiköt vievät avuntarvitsijat suoraan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Pitääkö ilmoittautua sairaalassa

Tutkimuksiin ja esimerkiksi päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevat potilaat voivat monessa tapauksessa mennä suoraan tutkimus- tai toimenpideyksikköön, esimerkiksi laboratorioon, radiologiaan tai poliklinikalle. Asian voi aina tarkistaa kutsukirjeestä.

Vuodeosastohoitoon tulevat potilaat ilmoittautuvat yleensä suoraan hoitavalla osastolla, ellei kutsukirjeessä ilmoiteta toisin.

Mitä mukaan sairaalaan

Sairaalaan on hyvä ottaa mukaan seuraavat:

 • sairaalan lähettämä kutsukirje
 • sairausvakuutuskortti ja mahdollinen vapaakortti
 • synnytysvastaanotolle neuvolakortti
 • alle kouluikäisille lapsille neuvolakortti
 • ajan tasalla oleva luettelo käyttämistänne lääkkeistä
 • lähiomaisen yhteystiedot
 • kyseiseen sairauteen liittyvät aikaisemmat röntgenkuvat, sydänfilmit ja erilaiset tutkimustulokset, jotka sinulla on
 • henkilökohtaiset apuvälineet

Halutessasi voit ottaa mukaan myös saattajan.

Kun tulet vuodeosastohoitoon, voit ottaa mukaan henkilökohtaisia hygieniavälineitä. Potilasvaatteet ja tossut saat sairaalasta.

Vuodeosastolle ei ole syytä tuoda suuria rahasummia eikä arvoesineitä. Jos sinulla on kuitenkin mukana jotain arvokasta, voit jutella niiden säilytyspaikasta henkilökunnan kanssa.

Tutustu myös kuvasohjeeseemme.