Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon voi hankkia palvelusetelillä yksityiseltä palveluntuottajalta, jonka hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt.

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin perusteella

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä asiakas voi itse ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta tarvitsemansa palvelun, joka vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää ikääntyneiden asiakasohjauksesta. Ikääntyneiden palveluita myönnetään hyvinvointiyhtymän hallituksen hyväksymien ikääntyneiden palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Asiakas valitsee palveluntarjoajan hyvinvointiyhtymän hyväksymien tarjoajien joukosta

Hyvinvointiyhtymä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta, ikääntyneiden palveluneuvonnasta tai palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa https://parastapalvelua.fi/.

Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa palvelun ostaa. Asiakas tekee palvelusopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksessa mainitun irtisanomisajan puitteissa.

Palvelusetelin ehdot ja palvelusta laskuttaminen

Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä ei voi vaihtaa rahaksi. Palveluseteliä ei voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä laskuttaa asiakasta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta palvelusta kotihoidon asiakasmaksujen mukaisesti. Asiakkaan asiakasmaksu on samansuuruinen kuin julkisessa kotihoidossa. Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmaksu perustuu asiakkaan/pariskunnan yhteenlaskettuihin bruttotuloihin ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin. Asiakasmaksuista tehdään erillinen maksupäätös. (Asiakasmaksulaki 734/1992, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 3 §).

Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta palveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä tuotetun palvelun sisältöön esim. siivousta, maksaa hän itse niistä palveluista kokonaisuudessaan.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.