Kotihoidon ostopalvelu

Kotihoidon ostopalvelutuottajat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyväksymiä palveluntuottajia, jotka ovat vaihtoehtona Päijät-Soten itse tuottamalle kotihoidon palvelulle. Kotihoidon ostopalveluihin on mahdollista päästä Päijät-Soten hyväksymille palveluntuottajille, jotka löytyvät parastapalvelua.fi -sivustolta.

Kotihoidon ostopalvelu myönnetään palveluntarpeen arvioinnin perusteella

Kotihoitoa järjestetään selkä julkisena palveluna, että ostopalveluna. Ostopalveluna tuotettu palvelu vastaa sisällöltään julkisesti tuotettua palvelua ja palvelun myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää Päijät-Soten ikääntyneiden asiakasohjauksesta. Ikääntyneiden palveluita myönnetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen hyväksymien ikääntyneiden palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Asiakas valitsee palveluntarjoajan Päijät-Soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta

Päijät-Sote hyväksyy kotihoidon ostopalveluiden palveluntuottajat. Lisäksi Päijät-Sote tekee vuosittain ohjaus- ja valvontakäyntejä palveluntuottajille, joilla varmistetaan palvelun laadukkuus ja toiminnan kehittäminen. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon kotihoidon palvelun myöntävältä viranhaltijalta tai ikääntyneiden palveluneuvonnasta. Lisäksi kotihoidon ostopalveluna toimivia palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi.

Asiakas valitsee palvelun myöntävän viranhaltijan avulla hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, kenellä on vapaita asiakaspaikkoja ja jolta hän haluaa saada kotihoidon palvelun. Ostopalveluissa asiakas ei tee palvelusopimusta palveluntuottajan kanssa, koska Päijät-Sote on tehnyt kotihoidon puitesopimuksen jokaisen hyväksytyn palveluntuottajan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa kotihoidon palvelupäätöksen voimassaoloaikana yhteistyössä Päijät-Soten ikääntyneiden asiakasohjauksen kanssa.

Asiakasmaksu

Päijät-Sote laskuttaa asiakasta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta palvelusta kotihoidon asiakasmaksujen mukaisesti. Asiakkaan asiakasmaksu on samansuuruinen kuin julkisessa kotihoidossa. Säännöllisessä kotihoidossa asiakasmaksu perustuu asiakkaan/pariskunnan yhteenlaskettuihin bruttotuloihin ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin palveluihin. Asiakasmaksuista tehdään erillinen maksupäätös. (Asiakasmaksulaki 734/1992, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 3 §).

Mikäli asiakas ostaa palveluntuottajalta asiakkaalle myönnetyn kotihoidon lisäksi sellaisia palveluita, jotka eivät kuulu kotihoitona tuotetun palvelun sisältöön, esim. siivousta, maksaa hän itse niistä palveluista kokonaisuudessaan. Tällöin palveluntuottaja ja asiakas tekevät erillisen sopimuksen näiden lisäpalveluiden tuottamisesta.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4825050
Osoite:
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
2. kerros
Aukioloajat
ma 09:00 - 15:00
ti 09:00 - 15:00
ke 09:00 - 16:00
to 09:00 - 15:00
pe 09:00 - 15:00

Ikääntyneiden asiakasohjauksesta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Palvelutorille ikääntyneiden asiakasohjaukseen, soittamalla tai käyttämällä Päijät-Sote -sivuston chattia. Neuvonta ja ohjaus ovat maksuttomia. Voit asioida myös anonyymisti.