Tietosuojaseloste

Asiakaspalaute

Tämän verkkosivuston asiakaspalautelomakkeet eivät kerää henkilötietoja. Asiakaspalautelomakkeella kerättäviä asiakkaan yhteystietoja (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ei tallenneta eivätkä tiedot muodosta asiakasrekisteriä. Palautteen antaminen on mahdollista myös nimettömänä. Asiakas lähettää palautelomakkeen osoitteeseen [email protected].

Uutiskirje

Päijät-Hämeen hyvinvointialue julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata näiden verkkosivujen kautta, täältä. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio. Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia rekisteröidyn antamia lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen kohdentamiseksi esimerkiksi organisaation toimialan mukaan. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus perutaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus kirjeen alalaidassa olevan linkin kautta. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot poistetaan viivytyksettä. Uutiskirjeen tietosuojaseloste.

Tietosuojavastaava:
Tiina Haukkakallio
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
[email protected]

Työhakemukset

REKISTERINPITÄJÄ

Päijät-Hämeen hyvinvointialue (“me”)
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti

Vaihde (03) 819 11

YHTEYSHENKILÖ

Tietosuojavastaava:
Tiina Haukkakallio
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
[email protected]

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kerää Työpaikat-osiossa työnhakijan yhteystietoja sekä ammatillisia tietoja. Tietoja käytetään selvittämään työnhakijan sopivuus avoimeen rooliin sekä ottaaksemme yhteyttä työnhakijaan. Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan ystävällisesti yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää tietoa, jota työnhakijat ovat itsestään antaneet vapaaehtoisesti.

Jotta voimme vakuuttua työnhakijan sopivuudesta avoimeen rooliin, pyydämme työnhakijaa ilmoittamaan seuraavat tiedot:

– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– ammatilliset taidot ja motivaatio
– ammatillinen profiili

TIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme tietoja lomakkeen kautta Työpaikat -osiossa. Keräämme vain tiedot, jotka työnhakija antaa meille täyttäessään sivuiltamme löytyvän lomakkeen, tai kun olemme kontaktoineet työnhakijan.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta ulkopuolisille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue käyttää alihankkijoita toiminnassaan. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ohjeistuksien mukaan eivätkä käytä tietoja omassa toiminnassaan. Automaattista päätöksentekoa tai automatisoitua profilointia ei tehdä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Yleiskäytäntönä Päijät-Hämeen hyvinvointialue ei säilytä tietoja tai salli pääsyä tietoihin EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue voi siirtää henkilötietoja myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaista niin sanotuille kolmansille maille tiedonsiirtoa voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

– EU:n komissio mukaan kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.

– Maalla on muita tarvittavia turvatoimia käytössä, kuten maa noudattaa EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai on varmistettu, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat tietosuojaa sitovat säännöt.

REKISTERIN TURVALLISUUS

Luottamuksellisuus on meille tärkeää. Käsittelemme kaikki antamasi tiedot luottamuksellisesti ja vain sellaisten Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiden ja alihankkijoiden toimesta, joiden on välttämätöntä nähdä tietosi tehdäkseen työnsä. Tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, kuten salaus, ohjelmistopäivitykset ja käyttöoikeuksien hallinta. Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Päijät-Hämeen hyvinvointialue säilyttää rekisteritietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Työnhakijatietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue rekisterinpitäjänä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue säilyttää tietojasi maksimissaan kahden (2) vuoden ajan viimeisestä kontaktista työnhakijaan.

Voit aina pyytää poistamaan tietosi järjestelmästämme. Position täyttämisen yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointialue tallentaa joitain tietoja, joita vaaditaan työpaikan vastaanottamiseen ja palkkaamiseen.

OIKEUDET

Työnhakijalla on oikeus

– saada rekisterinpitäjältä vahvistus henkilötietojen käsittelystä

– saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle

– peruuttaa annettu suostumus käyttää henkilötietoja

– pyytää tietojen oikaisemista ja korjaamista

– pyytää tietojen poistamista

– pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista

– pyytää siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

– tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

Oikeuksiisi kohdistuvat pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme mahdollisesti pyynnöstäsi huolimatta säilyttää ja käyttää tietojasi, jos tämä on tarpeellista esimerkiksi liittyen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseen, riita-asioiden ratkaisemiseen tai oikeutettujen etujemme (esim. oikeussuojan) varmistamiseksi.

Ole hyvä ja lähetä kaikki tietosi koskevat pyynnöt Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tietosuojavastaavalle yllä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

MUUTA

Tietosuojalakia valvoo Suomessa tietosuojavaltuutettu. Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tai sinulla on muita tietosuojavaltuutetun lainkäyttövaltaan kuuluvia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon ohjeiden mukaan osoitteessa www.tietosuoja.fi.