Teho-osasto

Päijät-Hämeen keskussairaalan teho-osasto on 8-paikkainen yksikkö, jossa hoidetaan kaikkien erikoisalojen kaiken ikäisiä potilaita. Potilailla on tilapäiseksi arvioitu keskeisten elintoimintojen (kuten verenkierto, hengitys) häiriö, tai heitä ei voi muusta syystä hoitaa turvallisesti vuodeosastolla.

Hoito osastolla

Tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Tehohoidon avulla estetään tilapäinen kuolemanvaara ja voitetaan aikaa perussairauden hoitamiseen. Hoitoaika voi vaihdella yhdestä päivästä useampaan viikkoon. Hoidon tavoitteena on potilaan palaaminen laadultaan hyväksyttävissä olevaan elämään.

Jokaisessa työvuorossa potilaan hoidosta vastaa oma nimetty hoitaja. Virka-aikana tehohoidosta vastaa osaston ylilääkäri ja päivystysaikana päivystävä anestesialääkäri. Muiden erikoisalojen lääkärit osallistuvat potilaan hoitoon tarpeen mukaan.

Tehohoito on moniammatillista tiimityötä. Hoitoon osallistuu lääkäreitä, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja sekä toimintaterapeutteja. Jokainen vastaa oman alansa erikoisosaamisesta tavoitteenaan antaa potilaalle parasta mahdollista hoitoa.

Teho-osaston henkilökunta

Teho-osastolla työskentelee yhteensä 34 sairaanhoitajaa, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja anestesialääkäreitä. Aamuvuorossa työskentelee kahdeksan ja ilta- ja yövuorossa kuusi hoitajaa. Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan tavoittaa osastolta aamuvuoron aikana.

Vierailu teho-osastolla

Osastomme vierailuaika on 15.00–19.00. Muina aikoina tapahtuvista vierailuista, samoin kuin pienten lasten vierailuista, voi sopia erikseen henkilökunnan kanssa. Sairaalan pääovet ovat avoinna arkisin ja lauantaisin klo 6.00–19.15 sekä sunnuntaisin klo 12.00–19.15. Muina aikoina pääsee kulkemaan Akuutti24:n kautta.

Tullessasi vierailulle soita aina osaston oven vieressä olevaa ovikelloa. Sinut ohjataan omaisten huoneeseen, johon voit jättää päällysvaatteet. Käsilaukut yms. voi jättää huoneen eteisessä oleviin lukittaviin kaappeihin.

Hoitotoimenpiteet voivat joskus viivyttää vierailulle pääsyä. Haemme sinut läheisesi luokse heti, kun se on mahdollista.

Osastomme luonteesta johtuen vierailuaika on rajoitettu 15 minuuttiin. Sairaudesta johtuen potilas voi olla väsynyt ja voimaton. Siksi toivomme tehohoidon aikana vain lähiomaisten tai läheisten vierailuja. 

Läheisen voinnin tiedustelu puhelimitse

Lähiomainen voi tiedustella potilaan vointia myös puhelimitse. Toivomme, että potilaan läheiset valitsevat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka välittää tiedon voinnista muille. Pyydämme välttämään soittamista klo 7.00–7.30, 13.45–14.45 ja 21.00–21.30 hoitoneuvottelujen vuoksi. 

Omaisten tuki

Mikäli haluat läheisesi sairauden johdosta keskustelu- tai kuunteluapua, on sairaalapastori käytettävissä. Sosiaalityöntekijä puolestaan auttaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Saat yhteyden sairaalapastoriin tai sosiaalityöntekijään omaisesi hoitajan välityksellä tai ottamalla puhelimitse suoraan yhteyttä. Mikäli tarvitset sairauslomaa tapahtuneen takia, sinun on käännyttävä oman terveysasemasi puoleen.

Yhteystiedot

Puhelin:
Puhelin: +358 44 7195421

Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaanhoitajien puhelin. Sairaanhoitajat tavoittaa numerosta vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Puhelin:
Puhelin: +358 44 7195350
Osastosihteerin puhelin
ma 07:30 - 15:00
ti 07:30 - 15:00
ke 07:30 - 15:00
to 07:30 - 15:00
pe 07:30 - 15:00

Päijät-Hämeen keskussairaalan teho-osaston osastosihteerin puhelin (esim. laskutusasiat).

Sosiaalityöntekijä:
Sosiaalityöntekijä: +358 44 7195588

Sosiaalityöntekijä auttaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Sairaalapastori:
Sairaalapastori: +358 44 7195583

Mikäli haluat läheisesi sairauden johdosta keskustelu- tai kuunteluapua, on sairaalapastori käytettävissä

Palvelupiste · Lahti
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Päijät-Hämeen keskussairaalan teho-osaston yhteystiedot.

Teho-osasto sijaitsee sairaalan toisessa kerroksessa, tarkkailuosastoa vastapäätä.

Pääovista tultaessa opastetaulut alkavat hissiaulasta.

Akuutti24:n kautta tultaessa opastekylttejä ei ole, mutta seuraamalla synnyttäjienvastaanoton kylttejä pääsette hissille, jolla pääsee teho-osaston viereen.

Osastomme vierailuaika on klo: 15.00–19.00.

Muina aikoina tapahtuvista vierailuista, samoin kuin pienten lasten vierailuista, voi sopia erikseen henkilökunnan kanssa.