Korvaushoitoyksikkö – Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Puhelin:
Puhelin: +358 44 4403064

Opioidikorvaushoito toteutetaan korvaushoitoyksikössä, joka on psykiatrisen erikoissairaanhoidon polikliinista toimintaa.